VVS- branschen går mot strömmen – fortsatt högt tryck

Published 16/11 at 11:08

Till skillnad från övriga byggbranschen, där illavarslande konjunkturrapporter duggar tätt just nu, är VVS-företagen fortsatt positiva. Majoriteten av företagen, 59 procent, som svarade på Säker Vattens undersökning i oktober anser att det ekonomiska nuläget är bra eller mycket bra.

Barometern visar också att företagens orderingång är fortsatt bra. Faktum är att det är exakt samma siffror som i mars, där hälften av företagen säger att det är bra, eller mycket bra, medan 26% uppger att det varken är bra eller dåligt.

Däremot märks en skillnad i vilken typ av arbeten som företagen utför i oktober, i jämförelse med för ett halvår sedan. Nybyggnation har minskat från 25% till 18%, medan renovering och återställande av skador ligger kvar på samma procent som tidigare, 54 respektive 10 procent.

”Vi på Gustafssons rör känner igen oss väl i resultatet. Flera nybyggen har skjutits upp eller stannat av, medan renoveringar fortsätter enligt plan. VVS- branschen kommer säkert att känna av konjunkturnedgången framöver, men det går inte att skjuta upp renoveringar av gamla ledningar hur länge som helst, och vattenskador måste åtgärdas direkt oavsett hur konjunkturen ser ut för tillfället”, säger Liselott Gustafsson, ordförande i Säker Vatten och delägare i Gustafssons rör med verksamheter i Umeå och Sundsvall.

På frågan vad som oroar företagen mest, är siffrorna i princip oförändrade från i maj; här toppar minskad orderingång (32 %) följt av höga materialpriser (27 %) och oroligheter i omvärlden (22 %).

Endast en procent oroar sig för de nya byggreglerna från Boverket, som träder i kraft 1 januari 2025, och som kommer att påverka VVS-branschen mycket.

Enkäten Säker Vatten Barometern skickas ut till Säker Vattens ca 2 200 auktoriserade VVS-företag i mars och oktober varje år i syfte att mäta trycket i branschen. För att få en jämförbarhet över tid, är det alltid samma frågor som ställs i Barometern. Totalt svarade 228 företag på enkäten i oktober.

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×