Vi vänder blad och ser vart det leder oss

Published 26/4, 2023 at 14:35

För första gången har vi anställt en VD/kanslichef, Anna Sjöblom, som jobbar helt och hållet bara på med Rentalföretagen. Det är spännande och innebär väldigt många olika möjligheter.

Anna är inne på sin tredje månad och har fortfarande fullt upp med sin introduktion. Det är många system, mail och Teams som ska köpas in och startas upp, sociala nätverk ska förses med inlägg som är informativa och inspirerar, fortsätta underhålla grundläggande verksamhetssystem samtidigt som den löpande verksamheten med utskotten, nyhetsbrev och medlemsmöten ska genomföras.

För att Anna snabbt ska få en känsla för vår bransch och få ett nätverk har alla i styrelsen tagit ansvar för att introducera henne runt om i Sverige. Hittills har vi hunnit med praktik på flera depåer, besök hos uthyrare och partner samt möten med några samarbetspartners. Vi har bara tagit oss igenom halva styrelsen så än återstår det många spännande dagar ute på fältet.

Anna har även hunnit med att delta på ett antal möten med några av våra utskott. Det finns många kvar att introduceras till men vi har kommit igång. Ni kan alla läsa om Annas introduktionsresa på LinkedIn.

Styrelsen tillsatte i höstas en arbetsgrupp som fick i uppdrag att se på möjligheterna att utveckla LUR (Liftutbildningsrådet, ett självständigt råd som de senaste åren har varit ganska vilande av olika anledningar). Arbetsgruppen har tagit tag i info-mailen och svarar på medlemmarnas frågor, uppdaterar innehållet på hemsidan samt bjudit in till en LUR konferens. Till konferensen bjöds alla intressenter in för diskussioner kring vilka möjligheter som finns med dagens teknik, certifiering samt utveckling. Det var en väldigt lyckad konferens där arbetsgruppen fick fortsatt förtroende av deltagarna att jobba vidare med förslagen. Svensk Rental var med på konferensen och ett långt reportage finns med i den här utgåvan.

Om en månad träffas vi igen på stämman och Rentaldagen i Skellefteå. Mycket fokus under medlemsmötet handlar så klart om den gröna omställningen som pågår för fullt i Norrbotten och Västerbotten och som driver på konjunkturen i norr men vi kommer även ha tid för en hel del mingel och minimässa med våra partner. Allting går av stapeln i det fantastiska ”Wood Hotel” som har byggts ihop med Sara Kulturhus där i princip allting är av lokalproducerat trä.

Ser framemot att träffa er alla uppe i Skellefteå 10-11 maj.

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×