Varför hyra?

Published 23/11, 2016 at 15:58

En av de största utmaningar som vi människor har är att skapa förutsättningar för att få jordens resurser att räcka till och att nya resurser hinner reproduceras. Sedan industrialismen slog igenom för snart två hundra år sedan har vi tagit ut mer resurser från jorden än jordens förmåga att återskapa.

Utvecklingen har tyvärr skenat iväg sedan efterkrigstiden på 1940-talet och idag talas det om skräckscenarios där klimatförändringar kan få katastrofala följder för mänskligheten. De enda som kan påverka denna händelseutveckling är vi människor och hur vi väljer att konsumera.

Vi som är verksamma inom maskinuthyrningsbranschen kan på ett tydligt sätt påverka resursanvändningen. Hela vår affärsidé går ut på att erbjuda maskiner och utrustning som återanvänds. Varje dag som vi hyr ut en maskin så innebär det att vår kund väljer att dela nyttjandet med en annan kund som behöver maskinen en annan dag. I all enkelhet är detta sunt. Enskilt löser det givetvis inte hela miljöfrågan men det är en del i ett kretsloppstänkande och den som hyr en maskin gör ett aktivt val; att dela med någon annan. Den som väljer att hyra får också väl servade maskiner som med omsorg är iordning ställda för att kunna användas om och om igen. Det handlar även här om att hushålla med resurser och säkerställa att maskinen kan bibehålla sin funktion under lång tid. Hos maskinuthyrarna erbjuds du kvalitetsmaskiner som är byggda för att klara tuff användning. Det är tvärt emot att köpa billigt och sedan kasta eller att köpa för att sedan användas alltför sällan.

Den som väljer att hyra erbjuds även råd och utbildning i handhavande. Det skapar förutsättningar för ett säkert och effektivt användande. Den som väljer att hyra bidrar också till att leveranser kan samordnas med andra arbetsplatser och med andra kunder. Det leder till färre transporter och därmed lägre miljöbelastning på vår jord.

Är du en av de som vill göra skillnad och som vill bidra till att minska resursbelastningen på vår jord. Vänd dej då till din maskinuthyrare nästa gång du behöver en maskin.

Mikael Öberg

Ordförande, Swedish Rental Association

 

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×