Välkommen framtiden!

Published 30/12, 2022 at 10:46

När vi nu åter igen står på randen till ett nytt år kan upplevelsen variera ganska mycket från person till person.

En del människor ägnar mycket tid åt att fundera hur framtiden kommer att påverka dem och kanske upplever en hel del vånda, särskilt i tider som dessa med annalkande lågkonjunktur, fortsatt pandemi och krig. Andra ser förändringar som utmaningar och blir snarare triggade att hitta lösningar för att ta sig an nya utmaningar. En del andra väljer att ”Go with the flow” och att agera längs vägen, så att säga. Vem är du? För min egen del och med stigande ålder har jag nog blivit lite av alla tre personlighetstyperna. Med en pensionsålder som närmar sig tenderar man att bli lite försiktigare. Man har genom åren lärt sig vad motgångar innebär och hur livets skola påverkar. Man brukar säga att när man blir äldre blir man klokare för att man lärt sig av motgångarna. Det kan nog stämma till viss del men försiktighet kan också vara en begränsning som man bör vara uppmärksam på hur mycket man dras in i. Jag tror att jag fortfarande har kvar en del av den förmågan att triggas av utmaningar även som jag kanske saknar lite av den energin jag besatt när jag var 30 år yngre. Jag gillar också uttrycket att ”Go with the flow”. I det lägger jag inte att man ska strunta i hur det går utan istället att ”våga”. Att våga kasta sig ut och lita på att de val jag gör kommer att bära mig. Visst, det är att ta risker, med vad är livet om inte ett risktagande hela tiden. Utan att ta risker blir det snabbt ganska innehållslöst. Vi är satta här för att ”leva” livet på bästa möjliga sätt för sig själv och för andra. Att då hela livet sitta i passagerarsätet och så att säga ”titta på” blir förödande för självkänslan och självförtroendet.

Inför 2023 står vi inför flera utmaningar i mångt och mycket. Under ett antal år har vi i Sverige överlag varit ganska förskonade. Vi har haft det väldigt bra, oförskämt bra vilket kanske gjort oss lite bekväma. Nu kanske vi åter igen måste börja kavla upp skjortärmarna. Även om pandemiåren drabbade många hårt personligen då många förlorade nära och kära på grund av sjukdomen så klarade stora delar av marknadens aktörer väldigt bra bortsett från de som jobbade in om hotellnäring, underhållning och den stora mötessektorn. Genom bland annat flertalet stora statliga hjälppaket uppvisade många företag positiva siffror under pandemin och verksamheten blomstrade. Nu är situationen den motsatta, inga stödpaket, kärvt på marknaden, energikris och krig. Väldigt tvära kast så att säga. Men tappa inte modet det finns ett liv efter nyår också, var så säker. Med tillönskan om ett riktigt Gott Nytt 2023!

 

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×