Vad står vi inför i framtiden?

Published 30/12, 2022 at 10:49

Jag är uppväxt i Rentalbranschen då jag gjorde min första praktik i livet vid 14 års ålder på ett bolag som dåvarande namn var Industiservice AB. Idag är jag 48 år och lämnade inte branschen på riktigt någon gång.

Företaget som jag praoade på är bolaget jag äger idag och jag är stolt över den resan vi gjort genom åren. Vi har gått ifrån att omsätta ca 1,8 miljoner på ett år till att idag omsätta ca 180 miljoner. Under många år jobbade jag på samtliga positioner inom bolaget, så sent som för 8 år sedan satt jag som ansvarig VD, HR, Ekonomichef, Verkstadschef, uthyrare, returmottagare så man kan säga att jag fått en gedigen kunskap om samtliga positioner inom Rental. När jag tittar tillbaka på de utmaningar som bolaget har gått igenom så gör jag det med stolthet, all den kunskapen som jag erhållit under resan är svår att hitta idag. De utmaningarna som vi i branschen har framför oss och som vi länge diskuterat är kompetens och rätt sådan. Världen utvecklas och så även vi, det är inte lika självklart att man kan anställa någon som mekat som man själv och alla man kände gjorde som lade en grundläggande förståelse för hur det fungerar. Idag så utmanas vi hela tiden att hänga med och blundar man en stund så hamnar man fort på efterkälken. Elektrifiering, digitalisering, utbildningar, lagförändringar mm. Utifrån mitt perspektiv så har samhället skapat en omöjlig situation med allt man skall hålla redan på för att kunna följa samtliga lagar som man berörs av. För att möta de kraven så måste vi i branschen tillse att vi får rätt kompetens från början så vi minskar insteget. I och med det så har vi tagit på oss att skapa en gymnasieutbildning på 3 år som vi hoppas skall slå väl ut. Intresset är superstort och utbildningen kommer att starta 2024. Har ni kontakt på skolorna på orten så kolla med oss så kanske vi kan slå upp dörrarna i er ort med.

Med det vill jag tacka er alla som tog er tid att läsa det här och hoppas alla får ett fantastiskt 2023 med alla de utmaningar vi står inför i världen.

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×