Uthyrningsbranschen i Europa växer

Published 18/12, 2018 at 09:57

Den europeiska maskinuthyrningsmarknaden växer och visar dessutom ytterligare tillväxtmöjligheter, enligt årets marknadsrapport från ERA, European Rental Association, där Swedish Rental är medlemmar.

Rapporten är en av de starkaste källorna för marknadsinformation i den europeiska maskinuthyrningsbranschen och det enda riktmärket för den europeiska industrin. Den innehåller detaljerad marknadsinformation från och med 2015 till 2020 och nyckeltal, inklusive hyresomsättning, den totala uthyrningsflottans värde och investeringar.

Rapporten innehåller en analys av de femton största marknaderna i Europa, land för land, med detaljer kring marknadsstorlek, såväl för faktiska värden 2015-2016, som uppskattade värden 2017-2018 samt prognoser för 2019-2020 i lokal valuta. Rapporten innehåller även värde för produkters och tjänsters marknadspenetration sett mot ländernas BNP och värde av bygg- och anläggningsverksamhet. Dessutom innehåller den en uppskattning av storleken på den totala maskinuthyrningsbranschen i EU-28 och EFTA-länder för 2017.

Resultatet i denna rapport baserar sig på uthyrning av maskiner utan operatör. Siffrorna bygger på officiell statistik från EU-standarden NACE rev. 2 code 77.32: “Renting and leasing of construction and civil engineering machinery and equipment without operator.” Dessutom erbjuder rapporten en analys av värdet för produkters och tjänsters marknadspenetration baserat på försäljning av antal enheter i ett specifikt urval av produktkategorier i 15 länder och över en tioårsperiod. Detta projekt gjordes av Off-Highway Research, baserat på detaljerade intervjuer med tillverkare och återförsäljare i varje land.

Rapporten visade att maskinuthyrningsandelen ökade med 4,4 % år 2017 i länderna som undersöktes. En uppskattning för 2018 visar en ökning på 3,7 % och en prognos på 3,4 % för år 2019, alla beräknat med konstant växlingskurs. Under 2017 hade marknaden för maskinuthyrning utan operatörer (för EU-28 och European Free Trade Association) en total omsättning på 25,7 miljarder euro. De 15 länder som undersökts i ERA:s marknadsrapport stod för mer än 95 % av försäljningen. Sektorn i Europa består av 17 100 uthyrningsföretag med över 140 000 anställda.

Av de tre största marknaderna var Frankrike vinnaren åren 2016-2017 med en ökning på 7,8 % i omsättning till mer än fyra miljarder euro, pådriven av investeringar i bostäder och infrastruktur. Tyskland, som hade en liknande ökning året innan, växte 4,2 % och uppskattas fortsätta till 3,7 % för åren 2017 och 2018. Storbritannien växte enbart 1,4 %, YOY ’16/’17, märkbart påverkade av osäkerheten runt Brexit. Det bör dock nämnas att Storbritannien är den totalt sett största maskinuthyrningsmarknaden med ett värde på 6,75 miljarder euro för år 2017. Rapporten uppskattar 2018 års ökning till 2,1 % allteftersom brexitförhandlingarna fortsätter. Storbritannien förblir då Europas största marknad och investeringar förväntas ha ökat med 7,9 % hela 2018 inräknat.

Tillväxten i Europa beror inte enbart på grund av ökning av nya maskiner i flottan och maskinuppgraderingar. Det växande intresset för hållbarhet och miljöpåverkan är också en bidragande faktor. Tack vara det nya i ERS analys om olika uthyrningsprodukters popularitet och sätt att tränga in i verksamheten och öka på marknaden visar marknadsrapporten att exempelvis minigrävare har en popularitet på 85 % i Storbritannien medan samma andel ligger på endast 5% i Portugal.

www.erarental.org

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×