Tyska GEDA firar 90 år

Published 29/10, 2019 at 15:31

Bygg- och industrihisstillverkaren GEDA från tyska Asbach-Bäumenheim firar 90 år. Svensk Rental Tidning har intervjuat Peter Schmidt, vd för svenska GEDA-återförsäljaren BVM, om samarbetet med GEDA och BVMs syn på den svenska marknaden.

GEDA grundades av Georg Dechentreiter och sysslade från början främst med reparation och försäljning av jordbruksmaskiner. Idag är GEDA ett globalt lyftutrustningsföretag med sju filialer runtom i världen och 550 anställda. År 2013 blev svenska BVM AB (ByggVärmeMaskiner) återförsäljare för GEDA i Sverige.

 

Skräddarsydda hisslösningar

“Efter sonderingar på var sitt håll fann vi fler och fler gemensamma värdegrunder och vi trivdes på alla sätt med varandra”, berättar Peter Schmidt, vd BVM. “Trots sin storlek har GEDA, under Johann Sailers, ledning behållit det genuina entreprenörskapet och vi fann oss i en miljö där vi trivdes och kunde utvecklas. Med den erfarenhet vi hade med oss tog inlärningsprocessen väldigt kort tid och redan 1 januari 2013 kunde vi officiellt presentera vårt nya partnerskap med GEDA.”

Johann Sailers mål är att föra GEDAs tradition vidare med skräddarsydda hisslösningar såväl inom som utanför Tyskland, med en fortsatt produktion i Tyskland. I Asbach-Bäumenheim har företaget investerat i ytterligare 60 000 m² produktionsyta för att förstärka sin position på marknaden.

“Entreprenörsandan lever starkt inom GEDAs hela organisation. Regionen Bayern, där GEDA har sin hemvist, har ett driv som närmast kan jämföras med ‘Gnosjöandan’ i Sverige. Det finns en mycket stark medvetenhet om kvalitet, inte bara i produkterna utan i allt som rör affären”, säger Peter Schmidt. Trots att GEDA Dechentreiter GmbH idag är en stor verksamhet som sysselsätter mer än 550 medarbetare runtom i världen så har de bibehållit spjutspetsinstinkten och det levande intresset för innovation. De är lyhörda för vad marknaden vill ha och är oftast villiga att omsätta önskemålen i praktiken. “Som GEDA-partner med Sverige som hemmamarknad blev vi tidigt hjärtligt välkomnade och även om vi är ett självständigt företag så känner vi oss ’som en i gänget’. Vi har en mycket nära relation och vårt samarbete kännetecknas verkligen av enkelhet, transparens och produktivt”, säger Peter.

GEDAs sortiment omfattar olika typer av lyftutrustning för manskap och material med lastkapacitet på 100-3200 kg. Historiskt har GEDAs byggspel, stegliftar, störttrummor och mindre hissar upp till 1.500 kg alltid haft en stor marknadsandel i Sverige. De senaste åren har utvecklingen gått i riktning mot ca 2000 kg med modellerna GEDA Multilift P18, GEDA Multilift P22 och GEDA BL 2000. På senare tid har stegliftarna fått ett nytt uppsving i takt med den ökande solcellsmarknaden. Bland kuggstångshissarna är det modellerna GEDA 500 Z/ZP-2 SL, GEDA Multilift P12 och GEDA Multilift P22 som säljer bäst i Sverige men även GEDA 1200 Z/ZP-2 med sin uppdaterade styrning har fått en klar ökning bland användarna.

 

Service, utbildning och säkerhet prioriteras

Förutom själva produkterna är service en viktig komponent för GEDA. På deras serviceavdelning arbetar man nu på att ta fram utbildningsunderlag för alla maskiner.

“Vi som partner bidrar i arbetet och utbildar oss själva fortlöpande tillsammans med GEDA. När detta omfattande arbetet är klart kommer samtliga GEDA-partners runt om i världen att arbeta med samma underlag. Redan nu håller vi utbildningar hos våra större kunder här i Sverige. Utbildningsbiten kommer att öka och få större betydelse för oss på BVM. Hur man än ser på det så är det en win-win situation om installationerna blir bättre och antalet driftstopp kan minimeras.”

Hissar har länge varit en viktig beståndsdel på svenska byggarbetsplatser, mycket tack vare att Sverige varit något av ett föregångsland när det kommer till effektivisering av arbete och minskande av personskador.

“Idag finns det knappt ett enda bygge som inte använder hissar eller andra lyfthjälpmedel för effektiva transporter. En pådrivande faktor för detta har varit Arbetsmiljöverkets föreskrifter om krav på hiss vid nivåskillnader överstigande 10 m. Hissen underlättar arbetet på ett så ekonomiskt effektivt sätt att det knappast finns någon platschef i Sverige som skulle komma på tanken att välja bort den.”

 

BVM ByggVärme-Maskiner AB sedan 1973

BVM grundades 1973 av Peters far Paul Schmidt, som då hade varit anställd hos en entreprenörfirma men alltid önskat att starta eget. Med tyska som modersmål lyckades han knyta till sig avtal med tyska Heylo (värmeutrustning) och Albert Böcker (snedbanehissar). I slutet av 1980-talet introducerades succén Böcker Kometlift och senare tillkom kuggstångshissar för material- och persontransport. År 1986 började sonen Peter arbeta i familjeföretaget.

“Det steget var inte självklart att ta utan var ett val efter noggrant övervägande. Tvärtemot vad många kanske tror så är det inte alltid en dans på rosor att ta en anställning i det egna familjeföretaget, men det är ett steg som jag aldrig ångrat”, säger Peter.

BVM samarbetade under lång tid med Böckerkoncernen. När BVM strax efter millennieskiftet fann tyska hisstillverkaren Steinweg så tyckte BVM att de hittat rätt. Knappt hade de startat försäljningen innan Steinweg blev uppköpta av Böcker. “Cirkeln blev så att säga återigen sluten”, säger Peter Schmidt. ”Även idag har vi ett väl fungerande samarbete med Böcker kring deras produkt Alp-Lift”. Men som nämnts är GEDA företagets stora agenturprodukt sedan 2013.

BVM investerar just nu i att modernisera och underlätta för kunder att välja utrustning och presentera den i projekt eller för sina kunder. Dessutom kommer BVM inom de kommande åren arbeta med att utöka och föryngra sin personal. Från och med januari 2019 har Peter Schmidts egen son Fredric börjat arbeta i företaget.

“En av de största farorna med att driva samma företag länge är att inte riktigt hänga med i den utveckling som sker i bolagets omvärld. Speciellt möjligheterna inom marknadsföring och kunskapsspridning har de senaste åren genomgått rejäla paradigmskiften och det gäller att dels själv ha insikten att så skett och att dels ha kraften att förändra och förbättra. Ingen kan sia med säkerhet något om framtiden men om allt faller väl ut skulle det vara en fantastisk härlig känsla att en dag få lämna över bolaget till den tredje generationen Schmidt”, avslutar Peter.

www.bvm.se

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×