Strukturomvandling pågår

Published 29/5, 2019 at 16:22

Under det senaste året har ägarförändringar inom maskinuthyrningsbranschen accelererat ordentligt. Vad kan det bero på? Är det bra för branschen eller kan det till och med vara skadligt?

Svaret på dessa frågor kan givetvis variera beroende på till vem/vilka man ställer dem. Denna gång ger jag min syn på det som händer i vår bransch.

För det första så brukar det som oftast benämns strukturomvandling ske med vissa återkommande intervaller det vill säga allt sker inte på en gång utan det kan gå långa perioder av ägarstabilitet och sen plötsligt är det som att allt händer. Det blir lite som att när en position ändras så påverkas andras position vilket då föranleder fler att vilja ändra sin position. För det andra är det inte ovanligt att förändringar iscensätts i början eller slutet av konjunkturcykler. Drivkraften till detta sitter då i ägares vilja och öppenhet att agera antingen genom att ta ny position eller bli en del i en annan ägares nya position. 

En underliggande mycket intressant utveckling för maskinuthyrningsbranschen är att fler av de som lite slarvigt kallas ”riskkapitalister” dvs. risk kapital bolag har börjat visa allt större intresse för att ta ägarposition i branschen.

Lite förenklat kan nedan illustration ge en bild av de vanligaste ägarkategorierna i vår bransch samt deras motiv, agenda och tidshorisont.

Går vi 25-30 år tillbaka så var majoriteten av den svenska maskinuthyrningen en del av byggbranschen. Vid sidan av den tidens stora byggföretag fanns privatägda uthyrare som hittade sin marknad bland i huvudsak lokala byggentreprenörer. 

I dag  har maskinuthyrning tagit position som egen bransch och där intresset för att hyra inte bara maskiner utan även att köpa kompetens i form av arbetsmiljö- etablerings-, säkerhets- och utbildningstjänster har ökat mycket det senaste åren. Branschen blir i allt större utsträckning utvecklad mot ett större tjänste- och kunskapsinnehåll än tidigare och därmed ökar också affärsinnehållet. I ljuset av detta är det inte då konstigt att branschen blir intressant för risk kapital företag. En styrka dessa har är ju att tillföra förutom kapital även kompetens, kanske inte nödvändigtvis i den vardagliga affären men däremot i den strategiska dimensionen att se nya affärer, nya tekniker, nya strukturer. Det är samma logik som de också har tillfört i andra branscher, oftast lite opportunt men över tiden är det svårt att motsäga den värdeutveckling som kommit ut av deras entré. 

Vad jag säger är att det är bra för vår bransch att intresset för att äga och utveckla verksamheten finns där och att det också finns ett utvecklingstryck som kommer att ta vår bransch ytterligare steg framåt. Kan det vara skadligt med strukturomvandling?

Ja i ett kort perspektiv är det aldrig bra om en strukturomvandlings enda målsättning var att många blev färre. Det i sig skulle hota den öppna konkurrensen och således minska utbudet av alternativ för kunder. Det gäller således att strukturella förändringar i slutänden ger kunderna mer värde för de pengar de spenderar på att hyra. 

Jag är rätt övertygad om att uthyrningsmarknaden kommer att fortsätta över tid att växa. Visst dess utveckling följer konjunkturcykler men med respekt för det tror jag att branschen kommer att erbjuda mer produktlösningar och tjänster snarare än färre och det i sig ökar intresset för nya ägare i branschen och det ökar erbjudandet till branschens kunder och därmed finns förutsättningar för en fungerande konkurrens.

Jag är glad över valet att jobba inom maskinuthyrning. Det är och kommer att vara en spännande bransch framåt och det är intressant att notera att alltfler också upptäcker detta.

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×