Starke Arvid breddar med fler sektorer och produkter

Published 17/3 at 12:05

Starke Arvid är ett begrepp inom byggsektorn och tar nu steget vidare mot entreprenad och vägunderhåll.

Samtidigt samlas hela sortimentet under namnet Starke Arvid Bygg, Starke Arvid Entreprenad och Starke Arvid Vägunderhåll.

“I samband med detta kommer vi samla alla våra produkter under ett varumärke – Starke Arvid. Vi gör det tydligare för kunden och förenklar vår kommunikation mot marknaden. De tre branscherna har många beröringspunkter och till viss del överlappar de varandra vilket vi nu bättre fångar upp”, säger Mattias Hellner, Starke Arvids VD.

 

Kvalitet är och har alltid varit en grundpelare

“Våra produkter används i mycket tuffa miljöer utomhus, på byggarbetsplatser eller i en salt vägmiljö för Halkbekämpning. Det måste bara fungera oavsett förhållande. Våra kunder är långsiktiga användare som ser nyttan i att produkterna håller och håller länge”, fortsätter Mattias Hellner.

 

Starke Arvid - Bygg

Produktsektorn avser system och produkter för gipslogistik, glas och betong. Här finns produkter och system som underlättar arbeten inom bygg för gips, betong och glas. “Vi tillverkar intelligent utrustning och erbjuder smarta lösningar för materialhantering som gör användarens vardagliga arbetsmoment smidigare, säkrare och mer kostnadseffektiva”, säger Mattias. “Starke Arvids produkter är smarta i sig själva, men de fungerar ännu bättre när dom får verka i ett system”, tillägger han.

 

Starke Arvid – Entreprenad

Inom produktsektorn ryms robusta redskap för effektiva entreprenadarbeten med kompaktmaskin eller kran. Starke Arvid marknadsför och säljer redskap till kompaktmaskiner såsom traktorer, lastmaskiner och redskapsbärare inom lyft och materialhantering. Redskapen är konstruerade efter kompaktmaskinens arbetsvikt och användning men ändå robusta och smidiga för användaren. Genom höga krav på tillverkning och materialval levereras redskap med styrka och lång livslängd.

 

Starke Arvid – Vägunderhåll

Produktsektorn omfattar allt som behövs för en effektiv, säker och driftsekonomisk väghållning.

Starke Arvid tillverkar innovativa kvalitetsmaskiner för vägunderhåll året runt. Här finns allt som behövs för att ploga, sanda och sopa effektivt, säkert och driftsekonomiskt. Redskapen är lättanvända, robusta och har lång livslängd. De flesta funktionerna styrs direkt från förarplatsen.

www.starkearvid.se

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×