Snart dags för Intermat

Published 16/11, 2023 at 11:10

Nästa upplaga av franska mässan INTERMAT, äger rum 24–27 april 2024 på Paris Nord Villepinte, Frankrike. Det här är ett bra tillfälle för den globala byggbranschens ledande aktörer att presentera sitt innovativa utvecklingsarbete, som sedan den sista mässan år 2018 har fått allt starkare fokus på minskade koldioxidutsläpp.

2024 års mässa för samman hela byggsektorn kring en gemensam framtidsvision och har som mål att utnyttja den samlade expertisen till att ta sig an branschens största utmaningar. Inom områden som energi och minskade koldioxidutsläpp, digitalisering, socialt ansvar, utbildning och arbete samt utvecklingen av en plattform för dialog med statliga myndigheter. Med detta i åtanke organiseras mässan kring fyra grundteman, som speglar byggbranschens fyra största utmaningar och som vart och ett har sina egna programpunkter.  

 

Innovativa lösningar för byggbranschens största utmaningar 

Branschforum (nyhet 2024) med Frankrikes fem största branschorganisationer (DLR, Evolis, Umgo-FFB, FNTP och Seimat): ett diskussionsforum i form av föreläsningar och rundabordssamtal med experter, byggföretag inom offentlig sektor, myndigheter och sakkunniga med branschöverskridande erfarenhet såväl från Frankrike som andra länder, med målet att på ett konstruktivt sätt ta sig an minskade koldioxidutsläpp från olika infallsvinklar.  

Forumet World of Concrete Europe: en rad föreläsningar som ägnas åt betongbranschen samt betongens egenskaper och användningsområden. 

INTERMAT Innovation Awards: en tävling med anknytning till branschens senaste utmaningar – ett unikt skyltfönster före och efter mässan samt ett eget mässområde. 

INTERMAT Press Days: två dagar med workshoppar och diskussioner mellan utställare och journalister (18–19 januari 2024).  

 

Integrera effektiva alternativa energikällor som stöttar ekonomin  

Ett nav för ny teknik och energi (nyhet 2024): ett mässområde för utställare och uppstartsföretag med ett eget diskussionsforum. 

Ett särskilt demo-område för uppvisning av utrustning, i synnerhet elektrisk sådan, för alla som intresserar sig för morgondagens byggarbetsplatser.

 

Synliggöra yrkeskunskap, humankapital och ekonomiska resurser

Ett område med fokus på arbete, utbildning och information om olika yrken i form av workshoppar, föreläsningar och jobbdejter.

INTERMAT Rental Day: en temadag tillägnad uthyrning av utrustning, i närvaro av internationella experter.

 

Nå nollutsläpp och bidra till att värna om miljön 

En mässa med ett nytt upplägg vad gäller innehåll och format (fyra dagar istället för sex).

En mässa som värnar om miljön och främjar den cirkulära ekonomin tack vare hållbara produkter och tjänster. En mässa som är fysiskt och socialt tillgänglig för så många som möjligt.

Dessutom är demo-området, som en självklar del av INTERMAT, under fyra dagar tillgängligt för yrkesverksamma som vill testa innovativ utrustning under verkliga förhållanden. 

www.intermatconstruction.com/en 
 

Utställare inom fem kunskapsområden

Jordförflyttning, rivning och transport

Vägar, byggmaterialindustri och fundament

Lyft och hantering

Byggnadsanläggning, väg- och vattenbyggnad och betongbranschen, inklusive World of Concrete Europe där betongbranschens kompletta utbud presenteras från produktion till slutanvändare

Nyhet 2024: Ny teknik och energi (elektricitet, vätgas, naturgas, självkörande fordon, virtuell ingenjörskonst m.m.)

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×