Rentalföretagens styrelse

Published 7/7, 2021 at 16:52

Valberedningens massiva arbete resulterade i ett förslag till styrelse, suppleanter och revisorer som valdes på Rentalföretagens första stämma den 27 maj i år.

De nominerade kandidaterna utgjorde en jämställd och bra blandning av olika kompetenser. Valberedningen bedömning var att de föreslagna kandidaterna är både motiverade och engagerade, att de både vill och ser nyttan av att driva branschfrågor. Valberedningens bedömning var att kandidaterna ger en bra mix mellan små, mellanstora och stora företag i maskinuthyrningsbranschen som förstår medlemmarna vardag. De nominerade och senare valda kandidaterna bedöms vara väl meriterande och har en bra blandning av branscherfarenhet och nytänkande. Både de valda ledamöterna och suppleanterna är väl kvalificerade att leda arbetsutskott eller utvecklingsprojekt inom branschföreningen. Här följer en presentation av valda ledamöter i Rentalföretagens nya styrelse.

Bodel Blom

Ordförande Rentalföretagens styrelse, VD, Byggutrustning Luleå AB

Joacim Johansson

Vice ordförande Rentalföretagens styrelse, CEO Sverige, Renta AB

Mathias Boström

Ledamot Rentalföretagens styrelse, Fleet Manager, Ramirent AB

Helena C Larsson

Ledamot Rentalföretagens styrelse, VD, Lyft- & Byggmaskiner AB

Johan P Bång

Ledamot Rentalföretagens styrelse, VD, InBy Rental AB

Lars-Göran Olsson

Ledamot Rentalföretagens styrelse, Produktchef, Lambertsson Sverige AB

Nina Flood

Ledamot Rentalföretagens styrelse, Managing Director, Algeco AB

Silas Brown

Suppleant Rentalföretagens styrelse, Försäljningschef, Cramo

Thomas Sandberg

Suppleant Rentalföretagens styrelse, Depåchef, Borås Maskinhjälp AB

Wille Törnqvist

Suppleant Rentalföretagens styrelse

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×