Rentalföretagens gröna årsstämma i norr

Published 1/9, 2023 at 14:45

I SRT 3-2023 publicerade tidningen en artikel om Rentalföretagens årsstämma i maj. Olyckligtvis smögs sig några felaktigheter in. Därför publicerar vi hela reportaget igen i korrekt form. Den 10-11 maj var det dags för Rentalföretagens årsstämma 2023. I år var stämman förlagd till Skellefteå och själva mötet hölls i det nybyggda Sara Kulturhus som även inrymmer hotellet The Wood Hotel by Elite.

Att man valde att förlägga stämman i norra Sverige den här gången var förförallt av den anledningen att det händer mycket i den här regionen just nu. Skellefteå är ett bra exempel där man expanderar på flera olika plan. Byggnationen av Northvolts batterifabrik som kommer att generera 3000 nya jobb är kanske det bästa exemplet. Sedan skapar fabriken positiva svallvågor som ökat behov av bostäder, serviceinrättningar, skolor med mera. Sara Kulturhus är ett bra exempel på en ny kulturell inrättning för både befintliga och nya invånare i Skellefteå. Totalt sett räknar Skellefteå kommun att omkring 7000 nya jobb kommer att skapas i regionen under de närmaste åren.

 

Skellefteå i bräschen för den gröna omställningen

Rentalföretagens Årsstämma 2023 spände över två dagar. Den 10 maj föreläste Roland Eriksson, Ansvarig för Technical Visits och företagslots på Skellefteå Kommun, om den nya industrins växtplats. Skellefteå och flera andra städer och platser i norra Sverige går i bräschen för den gröna omställningen i Sverige. Sara Kulturhus i sig med sina 20 våningar är ett bra exempel i sig då det så långt det är möjligt är byggt i limträ som är lokalproducerat och det gröna tänkande genomsyrar hela konstruktionen.

Erikssons föreläsning började kl 14.00 och kl 16.00 togs deltagarna på en rundtur i staden där man bland annat passerade fabriken Northvolt.

Torsdagen den 11 maj började själva Rentaldagen. Deltagandet var som vanligt gott med 108 personer bestående av representanter från uthyrare och leverantörer. I foajén intill hörsalen där stämman hölls fanns en mindre utställning där leverantörerna fick möjlighet att ställa ut och berätta om sina produkter. Totalt ställde 15-tal företag ut vilka var Assa Abloy Global Solution AB, Checkproof, ASM Smartlift Sverige, Atlas Copco, Robert Bosch AB, Duri Svenska, AB Hüllert Maskin, Wirtgen Sweden AB, Armeringsmaskiner, Hilti Svenska AB, PA-SO, Jicon Works ab, Lantmännen Aspen AB, Dynapac, Infobric AB och Altrex Ställningar AB.

Dagen började med fika i utställningen och klockan 09.00 inleddes konferensdagen med medlemsmöte och årsstämma. Traditionsenligt genomfördes val till styrelsen och valberedningen. Rentalföretagens styrelse ser idag ut enligt följande:

Ordinarie ledamöter: Bodel Blom, Byggutrustning Luleå AB (ordförande), Helena C Larsson, Lyft & Byggmaskiner AB (vice ordförande), Mathias Boström, Ramirent AB, Jessica Huhtala, MälarLift i Västerås AB, Johan Bång, InBy Rental, Lars-Göran Olsson, Lambertsson Sverige AB och Michaela Högberg, Cramo AB. Suppleanter är Thomas Sandberg, Borås Maskinhjälp AB, Mikael Nilsson, Skanska Rental AB och Joakim Dahlgren, Persson Hyrmaskiner AB.

Rentalföretagens valberedningen ser idag ut enligt följande:

Mikael Öberg, Wangeskog Hyrcenter AB, Ulf Ericsson, Pemo Maskin AB, Samuel Lundberg, Näs Rondellen AB och Torbjörn Backe, Derome Maskinuthyrning AB.

Efter årstämman fortsatte dagen med en kort information från föreningens ordförande Bodel Blom om vad som händer i föreningen och om branscharbetet i utskotten.

 

Revolutionera byggbranschen

Samuel Holmström VD på Lundqvist Trävaru AB var först ut som föreläsare. Han berättade på ett inspirerande sätt om deras väg från ett vanligt litet bolag i Piteå till visionen att revolutionera byggbranschen. Hans resa startade med tankarna ”kan man bygga hus i Mindcraft så måste man även kunna bygga riktiga hus på datorn”. Holmström har därefter framgångsrikt tagit ”gamingen” in i företaget och låter nu kunderna själva sköta projekteringen medan företaget har standardiserat plattformen och tillverkningsprocessen för att kunna möta efterfrågan på ett effektivt sätt. Efter föreläsningen hölls en fikapaus i utställningen där deltagarna hade möjlighet att besöka utställarnas montrar.

 

Stark införsäljning av Skellefteå och intressanta föreläsningar

Att skellefteåborna är riktiga patrioter råder ingen tvekan om. Och det är med full rätt de kan vara stolta över mycket målmedvetna satsningar som kommer stadens boende till nytta. Det gav både Roland Eriksson samt Skellefteås kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman många exempel på. Burman berättade om vad som händer i kommunen. Han lyfte fram viktiga faktorer som den kraftiga expansionen i kommunen, folktillväxten och pratade naturligtvis en hel del om Northvolt som 2017 var Europas största industrietablering och ett projekt med en budget på cirka 100 miljarder kronor. Byggprojektet pågår fortsatt och när det är klart kommer anläggningen att producera 60 Gigawatt. Burman presenterade också flera andra projekt i regionen som utbyggnad av skolor, kulturliv, hamn, VA, gator, flygplatsen med mera. Man bygger också Norrbotniabanan och förbifart E4. Allt sammantaget kommer upp emot 25000 nya jobb att skapas i regionen framöver.

Därefter tog Erik Ranängen vid som är Bransch- och föreningsansvarig i Byggföretagen Norrbotten och VD i Norrbottens Byggmästareföreningens fastighetsbolag. Ranängen berättade om att det finns planerade investeringar på 1070 miljarder kronor i Västerbotten och Norrbotten under de närmaste åren. De största projekten är förutom Northvolt, SSABs satsning på tillverkning av fossilfritt stål, LKABs ReeMAP, Norrbotniabanan, en ny gödselfabrik, öppnandet av en ny gruva i Pajala, Copperstones öppnande av Viscaliagruvan, Malmporten som är en muddringsfabrik och satsningar på försvaret i området. Ranängen påpeka att för att kunna möjliggöra dessa satsningar så behövs det ytterligare investeringar i motsvarande storleksordning för att möta behoven av 100000 nya bostäder i regionen samt att lika många nya jobb kommer att genereras. Ingen byggkris i den här regionen i dagsläget.

 

Matnyttig information och grupparbeten

Innan lunch övergick konferensdagen i grupparbeten där deltagarna fick fundera över hur de tror att framtiden inom byggindustrin kommer att se ut? Man diskuterade också hur alla rentalföretagen kan bidra till att sänka kostnaderna i byggprocesserna? En annan fråga var hur man tror att branschen påverkas av fler utländska entreprenörer?

Under mingellunchen hade deltagarna åter igen möjlighet att bekanta sig med leverantörerna och dess produkter i utställningen.

Dagen fortsatte sedan med information om arbetet i LUR, Liftutbildningsrådet. Yvonne Erlandsson från Liftutskottet berättade om Liftutbildningskonferensen som hölls på Scandic Infracity den 30 mars. I förra numret av Svensk Rentaltidning finns en flera sidor lång artikel med intressant information från konferensen. Yvonne berättade också att man inom LUR och Liftutbildningsrådet beslutat att ställa ut på mässan Expolift och sprida information om verksamheten.

Efter detta tog Mattias Boström och Joakim Dahlgren från Hållbarhetsutskottet över och berättade om arbetet med att skapa en gymnasieutbildning för uthyrare. Arbetet är indelat som en trestegsraket som innebär att en lärlingsutbildning kommer att startas upp under 2023. Fram till 2025 ska ett klart utbildningsprogram arbetas fram och 2026 är målet att ha klart ett nationellt skräddarsytt program för att kunna utbilda sig till uthyrare på gymnasienivå. Målet är att kunna utbilda mellan 1500 till 2000 individer per år.

Därpå hölls en kort presentation om Von Z Juridik och hur man som uthyrare och medlem i Rentalföretagen kan få juridiskt stöd av Von Z Juridik.

Innan dagens sista programpunkt, en inspirationsföreläsning, hölls en kort utvärdering av dagen. Åter igen delades deltagarna in i grupper och fick diskutera dagens föreläsningar och presentationer. Omdömet om dagen var mycket positivt. Det framhölls dock från något håll att utställarna kanske kunde fått lite mera utrymme och att de kanske även kunde ha presenterat sina produkter kortfattat.

Dagen avslutade med en inspirationsföreläsning av Micke Darmell som är inspiratör, föreläsare och författare. Ämnet var hur vi använder vår tid och hur ska vi göra för att mera trivas med våra liv i arbetet och på fritiden. Hur blir våra liv mera meningsfulla? Darmell framhöll att tid är allt vi har men det gäller att välja rätt hur vi använder den. Att selektera är en viktig beståndsdel i hur vi använder tiden.

På kvällen samlades alla till en fördrink på hotellets terrass och fick en kort välkomstpresentation av hotelldirektören David Åberg på The Wood Hotel by Elite. Kvällen avslutades med en gemensam middag på hotellet.

www.rentalforetagen.se

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×