Rekordlåga renoveringsplaner

Published 16/11, 2023 at 10:14

Konjunkturbarometern: Oktober 2023

Barometerindikatorn minskade i oktober med 1,3 enheter till 84,7. Detaljhandelns konfidensindikator stack ut genom att öka med hela 6,1 enheter medan näringslivet i övrigt utvecklades negativt. Hushållens konfidensindikator steg marginellt.

Inflationsförväntningarna på tolv månaders sikt uppgår till 2,2 procent för näringslivet som helhet, vilket är en nedgång med 0,2 procentenheter sedan frågan senast ställdes i juli. Förväntningarna på inflationen inom näringslivet har inte varit så här låga sedan sommaren 2021. Fler företag än normalt tror fortsatt på ökade försäljningspriser på tre månaders sikt.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator minskade något och visar på ett normalt läge. Antalet anställda uppges ha minskat i tillverkningsindustrin de senaste tre månaderna, något som inte skett sedan januari 2021.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet minskade med 2,0 enheter till 93,5. Husbyggarna har blivit mer pessimistiska om byggmarknaden på ett års sikt, dock är de inte lika pessimistiska som vid bottennoteringen i januari i år.

Detaljhandelns konfidensindikator ökade med hela 6,1 enheter till 90,6. Uppgången beror på positivare signaler från dagligvaruhandeln om försäljningsutvecklingen de senaste tre månaderna. Det är även fler företag som förväntar sig en ökad försäljningsvolym de kommande månaderna jämfört med i september.

Tjänstesektorns indikator minskade och är den sektor inom näringslivet som har det dystraste stämningsläget. Det är fortsatt betydligt fler företag än normalt som svarar att försäljningspriserna har ökat de senaste tre månaderna. Drygt hälften av dessa företag uppger att anledningen till ökningen är att de inhemska kostnaderna har ökat.

Hushållens konfidensindikator steg marginellt med 0,7 enheter till 70,1 och pekar fortsatt på ett mycket svagare stämningsläge än normalt. En rekordlåg andel hushåll planerar för bostadsrenoveringar inom det närmaste året, vilket är motsatsen till under pandemin då en ovanligt stor andel hushåll hade renoveringsplaner. Hushållens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt minskade marginellt till 7,0 procent.

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×