Power Ant – Kraftpaketet som sparar tid

Published 31/5, 2022 at 15:04

Power Ant är en helt unik multifunktionsvagn med en kran som kan förlängas för att lyfta cirka 200 kg till 12-14 meters höjd.

Flakets lastkapacitet är 1500 kg och vagnen klarar lutningar upp till 50 procent. Kranen är fjärrstyrd, men operatören kan använda personkorg och lyfta både sig själv och materialet. Power Ant tar sig fram på små ytor, där man inte kommer fram med traditionella kran- eller lastbilar och sparar både tid och ryggar.

 

Avlastar

Power Ant är ständigt under utveckling och finns i en rad olika utföranden. Den första vagnen heter L5, då den avlastar den 5e ländryggskotan L5 vid tungt arbete. Power Ant L5 väger 4500 kg i grundutförande och kan som sagt lyfta 1500 kg. Längsta kranlängd är 18 meter där kranen kan lyfta max 270 kg.

 

Ökar säkerheten

Med Power Ant ökar man säkerheten på arbetsplatsen. Risken för fallande föremål och överbelastning minskar. Man skapar en snabbare produktion och indirekta besparingar genom minskad personalfrånvaro. Vagnen är lönsam även med en relativt kort årlig driftstid.

 

En optimal arbetsmiljö

Företagets team av elektriker och konstruktörer arbetar i nära samarbete med läkare. Med Power Ant kan man utföra samma arbete med mindre fysiskt belastning, och kan hålla medarbetare friskare och arbetsföra längre. Skräddarsy er Power Ant för maximal funktion.

 

Power Ant L5

Vagnen har måtten 2,5 x 1,4 meter och är försedd med en kran som kan förlängas för att lyfta cirka 200 kg till 12-14 meters höjd. Vagnens maxhastighet är 8 km/h. Kranen är placerad i flakkant, och flakets lastkapacitet är 1.500 kilo. En dieselmotor under vagnens tippbara flak driver fyra hjul och ger maxhastigheten 8 km/h. Vagnen klarar lutningar upp till 50 procent. Fyra stödben används när kranen arbetar, och det finns ett överlastskydd.

Tillbehör Kranen är fjärrstyrd, men operatören kan använda personkorg och lyfta både sig själv och materialet. Andra tillbehör som hydraulisk vinsch, pallgaffel och släpvagn gör att vagnen kan användas även till materialhantering vid underhållsarbeten och småhusproduktion.

 

Kortfattat historia

Power Ant, tidigare TEMO-vagnen, har tillkommit efter idé och initiativ av Tommy Olsson, platschef på HEAB-Byggställningar AB i Falkenberg. Tommy, en gång själv ställningsbyggare, och som då undrade hur han skulle orka med ett så tungt arbete på lång sikt. Tommy önskade att erfarenhet och kunnande i branschen skulle bli kvar, genom att ställningsbyggare orkade arbeta även efter 35- till 40-årsåldern. Tommy ansåg att en förutsättning var att tung materialhantering underlättades. Idén till TEMO-vagnen hade Tommy Olsson sedan drygt 10 år tillbaka. Han hade även byggt några enkla prototyper. Först efter ett bidrag från SBUF 1991 kunde en professionell konstruktör anlitas. En speciellt utformad maskin för ställningsbyggnad konstruerades då. Senare söktes nytt anslag för att bygga prototyper och göra tester. Denna ansökan drogs tillbaka efter kritik. En marknadsundersökning våren 1994 visade behov att utforma TEMO-vagnen för en bredare grupp av användare. Det resulterade i en tredje anslagsansökan. Anslag att bygga och utvärdera en prototyp till en ”multifunktions-materialhanteringsmaskin” erhölls då från Arbetslivsfonden, Byggforskningsrådet och SBUF.

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×