Pionjärarbete för hållbara lösningar

Published 1/12, 2022 at 12:30

Att lägga ned nya vattenledningar i Barcelonas centrum - det kunde utföras utan direkta av-gasutsläpp och synnerligen lågt buller med Wacker Neusons lösningar för zero emission. Elmaskinerna laddades med hjälp av Wacker Neusons laddningslåda, en mobil laddstation.

Den spanska hyresfirman för byggmaskiner Homs Rentals försörjde den utförande byggentreprenören Sorigué med zero emission produkter från Wacker Neuson. ”Det handlar om ett av de första byggförfarandena i Spanien vid vilket uteslutande utsläppsfritt arbetande maskiner har satts in. Maskinerna sätts in i alla förfaranden, från demolering och utgrävning till återfyllning och komprimering”, förklarar Marc Homs, finansdirektör på Homs Rentals. ”Vi tänker alltid på att gå ett ytterligare steg och vara branschledare. Det är endast möjligt med en stark och engagerad partner som Wacker Neuson.” På byggarbetsplatsen testades en laddningslåda från Wacker Neuson vid insats. På denna mobila laddstation kan batterierna för alla elmaskiner laddas enkelt över natt eller i arbetspauser. På så sätt blir byggarbetsplatsen helt oberoende av elnätet och det fastställer nya riktmärken för framtidens utsläppsfria byggarbetsplatser. Wacker Neuson stödde i förväg med hela processplaneringen: från valet av passande maskiner och utrustning, deras påbyggnadsredskap och batterier, rådgivning angående energibehov och anslutningseffekt till bästa möjliga insats för laddningslådan och hanteringen av mellanladdningar.

”I Spanien ser vi en ökad efterfrågan på utsläppsfritt arbetande maskiner. Vi antar att efterfrågan kommer att stiga ytterligare, eftersom hållbarhet får allt större betydelse”, säger Alberto Villanueva, servicechef på Wacker Neuson Spanien. ”Förutom maskinerna med zero emission kan också leverera till kunderna den nödvändiga energi med laddningslådan. Laddningslådan kan användas för att ladda upp batterierna – inte endast för de mindre komprimeringsutrustningarna utan också grävmaskiner eller dumprar.”

 

Utsläppsfritt arbete

Därefter kom den elektriska Zero Tail grävmaskinen EZ17e till insats: Med hjälp av hydraulhammare bröts gatstenar och det underliggande betonglagret och sedan bortforslades materialet. Med den högkvalitativa litiumjonstekniken uppfyller maskinerna de höga kraven på prestanda, lång livslängd och robusthet. Insatsen vid materialtransport stod Wacker Neusons beprövade hjullastare WL20e och hjuldumper DW15e för. Efter det att arbetet med vattenledningarna hade avslutats komprimerades marken med två batteristampar AS50e och vibratorplattan APS1340e. All komprimeringsutrustning från Wacker Neuson drevs med samma modulärt insättbara litiumjonsbatteri. Batteriet utvecklades främst för tunga byggarbetsinsatser och levererar tillräcklig energimängd för alla de arbeten som uppkommer under en genomsnittlig arbetsdag för en komprimeringsmaskin.

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×