Open-S – den öppna standarden för helautomatiska snabbfästen

Published 23/12, 2020 at 15:15

I oktober lanserades Open-S – en standard för helautomatiska snabbfästen för grävmaskiner. Maskinförare kan kombinera maskinfästen, tiltrotatorer och redskap från olika tillverkare som ingår i standarden och vara trygga med att dessa är kompatibla med varandra. Produkter som följer standarden är märkta med ”Open-S”.

“Öppna standarder gör vardagen enklare, oavsett om det gäller stickkontakter i eluttag, datoranslutningar eller snabbfästen till grävmaskiner. Open-S bygger dessutom vidare på den oberoende och etablerade standard som redan finns för snabbfästen, S-standarden”, förklarar Stefan Stockhaus, VD Steelwrist AB.

Tillsammans med Anders Jonsson, VD Rototilt Group AB är de initiativtagare till Open-S.

“Vi tror på en sund konkurrens, där branschens aktörer tävlar om att ha de bästa produkterna. Vi vill inte låsa in kunder i ett slutet gränssnitt. Köper kunden en tiltrotator från Rototilt ska man känna sig trygg med att ett hydrauliskt redskap som följer Open-S standarden passar ihop”, säger Anders Jonsson, VD på Rototilt.

 

Frihet, trygghet och utveckling

Standarden bygger på tre grundpelare: Frihet för slutkunden att välja utrustning, trygga säkerhetslösningar samt en fortsatt teknisk utveckling.

“Eftersom vi enats om hur produkterna ska kopplas samman kan kunderna fritt välja i sortimentet hos tillverkare som ingår i standarden. Det blir tydligare vad som passar ihop och vilka garantiåtaganden som gäller”, förklarar Anders Jonsson.

Både Steelwrist och Rototilt vittnar om att fler går över till den här typen av lösningar. “Standarden Open-S gör det enklare för entreprenörer att ta första steget till ett helautomatiskt snabbfästessystem.”

 

Öppen och fristående

Open-S ägs och förvaltas av en fristående organisation, Open-S Alliance, som i sin tur leds av ett råd med tekniker från medlemsföretagen, i dagsläget tiltrotatortillverkarna Steelwrist och Rototilt. Och fler medlemmar är välkomna:

“Öppenheten är själva poängen. Alla seriösa aktörer som tror på nyttan med en gemensam standard är välkomna. Vi för redan samtal med fler tillverkare som vill ingå i standarden”, säger Stefan Stockhaus.

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×