Ny utgåva av säkerhetsrapport från Bosch

Published 30/12, 2022 at 10:48

Förra året lanserades Bosch Professional Safety Index, en undersökning som tog tempen på säkerhetsmedvetenheten bland hantverkare.

I 2022 års upplaga står det klart att det fortfarande finns mycket arbete kvar att göra på området. Index ligger kvar på 67 – en bra bit under idealet 100 – och bland de tillfrågade uppger 3 av 10 hantverkare att de har en kollega som lämnat yrket på grund av en arbetsskada. Indexet och själva undersökningen görs av undersökningsföretaget Novus, och andra siffror från årets undersökning är att 9 av 10 hantverkare tycker det är viktigt att följa säkerhetsföreskrifterna. Samtidigt upplever 3 av 10 att deras arbetskamrater blivit bättre på att följa föreskrifterna, en förbättring med 4 procent jämfört med 2021. Tyvärr talar fler om att det på deras arbetsplats inträffat olyckor med bestående skador som följd. Förra året handlade det om 18 procent och 2022 har det stigit till 20 procent, det vill säga så många som var femte svarande. ”Att förbättra säkerheten kräver att vi tillsammans gör mer”, säger Johan Paulsson, Marketing Manager på Bosch. ”Med Bosch Professional Safety Index vill vi bidra till diskussionen och öka kunskapen kring hur medvetna Sveriges hantverkare är kring dessa, bokstavligen, livsviktiga frågorna. Även om årets index ligger kvar på samma siffra tror och hoppas vi att det blir bättre med tiden.”

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×