Ny 3D-skannerteknik

Published 31/5, 2022 at 15:02

Malmö Stad har beslutat om att rusta upp vattentornet Södervärn. Det är den övre delen av tegelfasaden samt koppartaket som skall åtgärdas i en första etapp. Arbetet runt tornet börjar med att en byggnadsställning skall uppföras, start våren 2022. Projektet beräknas vara färdigt under hösten 2022.

ABC Ställningar i Malmö har av Team Skåne AB fått i uppdrag att resa en byggnadsställning för att möjliggöra kommande renoveringsarbeten på vattentornet. ”Vårt uppdrag är att överlämna en säker ställning”, säger Jesper Mårtensson, ansvarig projektledare på ABC Ställningar.

Just säkerheten är viktig och avgörande. Att bygga ställningar runt ett vattentorn ställer höga krav på ställningens hållfasthet och utformning. Just till detta projekt tog ABC Ställningar hjälp av HAKI för att få rätt spetskompetens vad gäller beräkning, utformning och effektiva lösningar. Här kom en ny 3D-skanner från Haki till sin rätt.

I 3D-skannern läses hela byggnaden in från alla vinklar. Därefter ritas ställningen in i programmet. ”En av de stora fördelarna med 3D-skanningen är att vi får ett diskussionsunderlag att utgå ifrån och gemensamt kan arbeta fram en lösning specifikt för detta unika projekt”, menar Jesper. Självklart görs nya ritningar och beräkningar i 3D vartefter idéer bollas innan den slutgiltiga lösningen är klar. ABC Ställningar är mycket nöjda med HAKIs slutresultat.

Jesper berättar att 3D-skanningen hjälpt dem att placera varje detalj rätt. Arbetsflödet blir bättre när man vet exakt vad som går åt och vart varje del skall placeras. Målet är att ställningen blir det effektiva arbetsredskapet som de olika yrkesgrupperna behöver för att kunna utföra sitt arbete på ett bra och säkert sätt.

www.haki.se

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×