Möjligheter till elektrifiering och minskade utsläpp

Published 31/5, 2022 at 14:49

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges klimatutsläpp, enligt Fossilfritt Sverige. Här erbjuder Atlas Copco en lösning för att framför allt minska CO2- utsläppen, nämligen ZenergiZe energilagringssystem.

Den stora andelen klimatpåverkan i Bygg- och anläggningssektorn kommer främst från tillverkning av material och produkter samt från utsläpp relaterade till energianvändningen i driftsfasen. I Fossilfritt Sveriges färdplan för Bygg- och anläggningssektorn finns tydligt satta mål för att uppnå förändring, där ”Utsläppen av växthusgaser ska visa en tydligt minskande trend” är satt till år 2025. Det betyder att alla aktörer i branschen snabbt behöver identifiera vilka omställningar som behöver göras och agera. En väg framåt i driftsfasen, är att skifta från diesel till eldrivna byggmaskiner eftersom det medför en rejäl minskning av framför allt CO-utsläpp.

Redan nu har man kunnat konstatera att med allt fler elmaskiner på byggarbetsplatserna räcker inte alltid kapaciteten i elnätet till. När till exempel alla kommer till arbetsplatsen på morgonen och startar upp sina maskiner, blir nätet extra belastat. Här har de nya energilagringssystemen en funktion att fylla, som lokalt stöd till elnätet. Från Atlas Copco Power Technique Nordic finns ZenergiZe energilagringssystem att tillgå. Dessa består av litiumjon batterier som kan laddas när belastningen på nätet är som lägst, t ex på natten, men det kan även laddas med hjälp av solpaneler eller annan förnybar energi.

 

Hållbar och flexibel strömförsörjning

ZenergiZe erbjuder en flexibel lösning för energilagring som kan fungera som primär kraftkälla när den används i fristående läge, för att t ex snabbladda eldrivna byggmaskiner på arbetsplatsen. Energilagringen kan även användas i hybridläge, tillsammans med en generator, för att smart kapa belastningstoppar hos generatorn och på så sätt ge möjlighet att gå ner i storlek på maskinen. Det optimerar generatorns prestanda och förlänger dess livslängd. ZenergiZe är perfekt för att klara drift- och säkerhetsbestämmelser i bullerkänsliga miljöer som vid event och byggarbetsplatser i stadsmiljö men fungerar även utmärkt för att driva telekomapplikationer på avlägsna platser och dessutom kan de stora enheterna fungera parallellt med andra energilagringssystem och på så sätt bli ”hjärnan” i ett mikronät.

”Redan hösten 2020 lanserade vi ZenergiZe energilagring men det är först nu vi märker att marknaden är mogen att ändra sitt beteende när det gäller energiförsörjning”, säger Fredrik Ålund, Business Line Manager på Atlas Copco Power Technique Nordic och fortsätter: ”Drivkraften för oss på Atlas Copco är innovation och vårt övergripande mål är att leverera hållbart värde till kunderna”.

 

Med hållbarhet i fokus

Konstruerad med hållbarhet i fokus, kan ZenergiZe energilagring hjälpa användarna att minimera miljöpåverkan av driften, genom att minska både bränsleförbrukning och utsläpp betydligt. Med en ZenergiZe i hybridläge i kombination med en QAS80-generator, kan entreprenören minska bränsleförbrukningen med upp till 50 procent under 12 timmar jämfört med en större fristående QAS125-generator. Under hela livscykeln motsvarar utsläppen från en ZenergiZe endast 50 procent, jämfört med en fristående generator av standardtyp. Det innebär en besparing på 100 ton CO2 – vilket motsvarar plantering av 450 träd (om man utgår från en livstid på 30 år för träden). När enheterna används i fristående läge kan CO2-besparingarna bli upp till 100 procent med endast förnybara energikällor.

”Marknaden efterfrågar nu renare energikällor, och elektrifiering av byggmaskiner är en viktig teknisk trend. Framsteg inom litiumbatteritekniken innebär att vi kan leverera en produkt med den höga driftsäkerhet som våra kunder har vant sig vid och förväntar sig av oss ”, säger Fredrik Ålund, Business Line Manager på Atlas Copco Power Technique Nordic.

 

Tre olika modeller

ZenergiZe-serien består av tre olika modeller med stort spann och olika kapacitet; de heter ZBE, ZBP och ZBC. De har en märkeffekt på mellan 15 - 500 kVA och energilagringskapacitet på 45 – 537 kWh, beroende på modell och kan leverera låg till medelhög effekt under lång tid.

www.atlascopco.se

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×