MaskinExpo 2023 - inställt

Published 26/4, 2023 at 14:53

Arrangörerna av mässan Maskinexpo som arrangeras på mässanläggningen STOXA norr om Arlanda flygplats har tyvärr beslutat att ställa in årets upplaga av mässan som skulle ha hållits 25-27 maj.

Man meddelar på sin hemsida att anledningen är den stora osäkerheten bland utställarna om hur den kommande konjunkturen kommer att utvecklas.

För Maskinexpo 2023 innebar osäkerheten kring konjunkturens utveckling att många utställare vill vänta med sin bokning, förlänga sina monterreservationer eller krympa sin redan bokade monter. Arrangörerna av mässan meddelar att ställa in Maskinexpo inte var ett lätt beslut att fatta. Men man insåg att det var det rätta att göra i år. Branschen hoppas på en ny upplaga av Maskinexpo så snart det är möjligt.

Det har varit tufft för bland annat mässarrangörer under flera år nu. Först var det pandemin som ställde till det och folk fick inte mötas i stora grupper. Pandemin påverkade dessutom tillverkning och leveranser så att det blev brist på delar och produkter. Sedan bröt kriget i Ukraina ut som förlängde problemen med tillverkning och leveransen och snabbade på utvecklingen av en nästan global lågkonjunktur. Många har drabbats hårt och inte minst den så kallade besöksnäring som exempelvis mässor.

www.maskinexpo.se

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×