Liftutbildningsrådet 2.0 på Expolift 2023

Published 1/9, 2023 at 14:42

Nu kommer Liftutbildningsrådet att vara med på mässan med en egen monter och där man kommer att visa upp den nya loggan samt en ny förbättrad/förenklad hemsida. Dessutom ges alla besökare möjligheten att få prova köra lift med hjälp av den VR-utrustning som kommer att finnas i montern båda dagarna.

Vi har berättat om det nystartade arbetet inom LUR flera gånger i tidningen under det senaste året. Rådets ledningsgrupp, vilken består av Yvonne Erlandsson, Mikael Öberg, Magnus Jaasund, har gjort att fantastiskt arbete och driver arbetet kraftfullt framåt. Ledningsgruppen fick så sent som den 1 augusti ett nytt tillskott i Monika Rubensson som är ny branschansvarig inom branschföreningen Rentalföretagen och kommer att utgöra en viktig operativ och administrativ del inom LUR.

 

Samlad erfarenhet från liftutbildningsfrågor

Samtliga medlemmar av styrgruppen har långvarig erfarenhet att jobba med accessutrustning i stort och med specifikt liftutbildningsfrågor. Svensk Rental fick under sommaren möjlighet att prata lite närmare med Yvonne Erlandsson om nystarten inom LUR och hur arbetet ser ut framgent.

Yvonne berättar att det hänt en hel del den senaste tiden. Man har genomfört organisationsförändringar inom LUR och målet är att återigen bli ett aktivt organ inom liftutbildningsfrågor. Yvonne tycker att man kommit en god bit på väg.

”Vi jobbar nu med en översyn av vår liftläroplan och målet är att skapa ackrediteringsmöjligheter för de utbildningsmetoder som redan finns på marknaden. Vi vill bredda möjligheterna för att utbilda sig inom lift både teoretiskt och praktiskt. En viktig del som vi kommer att satsa mer på är så kallad E-Learning, som blir allt vanligare”, säger Yvonne.

E-Learning erbjuds idag från några utbildare och är ett digitalt tillvägagångssätt att lära sig manövrera liftar.

Det har funnits en stor efterfrågan från både utbildare och användare om att ta fram riktlinjer för digitala lösningar och möjliggöra att ha det med i åtminstone delar av utbildningen.

Målet med all utbildning är naturligtvis att kraftfullt minska olyckorna vid användning av liftar. Drömscenariot är noll tolerans, alla ska kunna komma hem efter en arbetsdag men vi har mycket arbete framför oss för att nå dit”, säger Yvonne.

 

LUR – ett viktigt stödorgan till de som utbildar

Yvonne understryker att LUR inte ska vara ett utbildande organ utan Liftutbildningsrådets uppgift är att ta fram liftläroplanen, branschpraxis och skapa en plattform där utbildningsföretag, arbetsgivare och användare kan hämta information och råd.

”Som en partner till utbildarna vill LUR hjälpa till att se över existerande utbildningar, komma med förslag på kvalitetsförbättringar, se över och förmedla information om de regelverk som finns på nationell och europeisk nivå. Regler och lagar ändras kontinuerligt och det är därför viktigt med ett organ som LUR som är med och bevakar  och förmedlar det till medlemmar och partners som är knutna till LUR”, säger Yvonne.

Yvonne framhåller att ett aktivt LUR ska vara med och påverka lagstiftningen och LUR bör också vara en viktig länk till Arbetsmiljöverket. En annan viktig aspekt, där LUR genom sin starka koppling till Rentalföretagen kan verka för förbättring, är att man har en nära kontakt med leverantörerna av liftar. Det lanserats hela tiden nya modeller av liftar med nya funktioner som förbättrar säkerheten. Här är LUR en viktig länk gentemot leverantörerna också och sprida information informationen vidare till medlemmarna.

”Marknaden går extremt fort framåt där även användarna ställer krav på de produkter som används och som leder till nya funktioner. Här kan LUR verka som ett centralt organ för att samla upp den här informationen”, säger Yvonne.

 

Ny logotyp och hemsida

Som en viktig del i LUR’s förändring som kanske mera handlar om den estetiska framtoningen är att man nu tagit fram en ny logotyp. Man kommer också att lansera en helt ny hemsida där utbildare, operatörer och leverantörer kan hitta adekvat information om auktoriserade utbildare, godkänt utbildningsmaterial, partners med mera. Den officiella lanseringen av LURs nya utseende kommer att presenteras på mässan Expolift den 14–15 september i Liftutbildningsrådets egen monter på mässan. På plats kommer en hel stab av personer att finnas och besökarna kan då ta del av en massa värdefull information.

Deltagandet på mässan kommer att bli en värdefull avspark för det nya Liftutbildningsrådet.

”Vi har idag en lång önskelista över vad vi vill göra inom LUR och vi får beta av den allt efter som. Vårt arbete har redan börjat med att hitta tillbaka till den starka ställning som LUR haft och vi ska bli ännu starkare. Vi ska ta fram branschpraxis, se över liftläroplanen, skapa forum och möten i branschen, avslutar Yvonne.

Kom och besök Liftutbildningsrådet på mässan, Lita inte på tur – utbilda dig via LUR

www.liftutbildning.se

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×