Lägesrapport om rentalbranschens satsning på egen lärlingsutbildning

Published 23/5 at 10:48

Rentalföretagens satsning på kompetensförsörjning fortsätter. Snart kan man utbilda sig till Rentallärling på gymnasienivå. Allt är tack vare ett initiativ från Persson Hyresmaskiner i Västsverige och ett intensivt arbete inom Rentalföretagen. Möt projektledare Jenny Bäck och Joakim Dahlgren på Perssons Hyrmaskiner som berättar var arbetet befinner sig nu.

I slutet av 2022 publicerade SRT en artikel om Rentalföretagens arbete med att skapa en yrkesutbildning för personal på en maskinuthyrningsdepå. En av de som initierade satsningen lokalt redan 2021 var Joakim Dahlgren på Perssons Hyrmaskiner i Västsverige. Idéen presenterades för Rentalföretagen och blev ett projekt inom branschföreningen med samlingsnamnet Kompetensförsörjningsprojektet. I samband med den första artikeln om Rentalföretagens satsning på en yrkesutbildning skrev Joakim också ledaren i tidningen som berörde betydelsen av yrkesinriktade utbildningar för de som arbetar inom rentalbranschen eller faktiskt bygg- och anläggningsbranschen i sin helhet. 

 

Underlagen för utbildningen redan klara

Joakim har sedan starten varit en nyckelperson i arbetet tillsammans med Camilla Rolfsman, också från Perssons Hyrmaskiner. Men sedan en tid tillbaka jobbar Jenny Bäck som projektledare och driver genomförandet av den gymnasiala utbildningen framåt. En arbetsgrupp inom Rentalföretagen bildades för projektet som består av Andreas Guschlbauer från Borås Maskinhjälp, Mathias Boström från Ramirent, Jiaman Tang från Inby Rental, Malin Holmberg från Wangeskog och Joakim Dahlgren från Persson Hyrmaskiner samt Jenny Bäck som är projektledare. Den strategiska plan som formulerades under 2022 har man följt till punkt och pricka och man är nu framme vid att starta upp en pilotutbildning hösten 2024, som man också utlovade.

”Arbetet med att ta fram en yrkesinriktat gymnasieutbildning går faktiskt lysande, bedömer vi. Och intresset från branschen och skolväsendet är stort. Vi har hållit den tidplan som vi bestämde och är nu framme vid att sjösätta en pilotutbildning till hösten samt att starta upp en kraftfull marknadsföring gentemot gymnasieskolorna i landet”, säger Joakim Dahlgren.

Jenny Bäck berättar att man har tagit fram allt det underlag som behövs både för eleverna och skolorna som man behöver för att marknadsföra utbildningen.

”Där vi befinner oss nu är att allt underlag finns framme för att attrahera både elever och gymnasieskolor att dra igång den här typen av yrkesinriktad utbildning på gymnasieskolor runt om i landet. Det blir lite som ett certifikat på att man har grundläggande behörigheten inom Rentalbranschen”, säger Jenny Bäck.

 

Startar med en pilotutbildning hösten 2024

Men det som händer i år är att man mjukstartar genom att starta upp en pilotutbildning. Nösnäs Gymnasium i Stenungssund är redan med på banan och startar upp pilotutbildningen i september. Jenny, Joakim och hela arbetsgruppen inom Rentalföretagen hoppas nu att fler gymnasium ska vara intresserade att starta en pilotutbildning och bearbetning pågår.

Parallellt med att pilotutbildningarna startar jobbar man vidare med målet att redan under läsåret 2025 – 2026 göra yrkesutbilningen till ett sökbart treårigt program inom de gymnasieutbildningar som finns tillgängliga.

”Jag skulle vilja säga att vår bransch formligen skriker efter kompetent och utbildad personal. Om jag bara går till mig själv och Perssons Hyrmaskiner kan jag säga att om det fanns färdigutbildad personal för arbete inom vår bransch skulle vi börja anställa direkt. Behovet är stort hos oss och säkert hos många andra maskinuthyrare”, säger Joakim.

”Som sagt kommer det färdiga utbildningsprogrammet att marknadsföras kraftfullt genom många olika kanaler så att informationen kommer ut till gymnasieskolorna, att den här utbildningen finns tillgänglig. Informationen kommer också att gå ut till elever som är intresserade att gå den här utbildningen. Här hoppas vi på ett stort intresse och gensvar. Det här är också viktigt att landets alla maskinuthyrare känner till utbildningsmöjligheten så att de kan hjälpa till med marknadsföringen på sina orter. Ett grundligt presentationsmaterial kommer snart att finnas tillgängligt”, säger Jenny.

 

Vad innehåller utbildningen?

Först lanseras programmet Rentallärling följt av Rentaltekniker. Man kanske kan säga att programmet blir en biljett till yrkeslivet för många unga men naturligtvis även äldre som kanske vill omskola sig. När programmet skapades utgick man bland annat från Rentalföretagens Rentalkoder, som skapades redan under SRA-tiden. Programmet innehåller i nuläget ett paket på ungefär 13 olika kravutbildningar. Mer än hälften av utbildningstiden sker ute på en maskinuthyrningsdepå och resterande del på skolan där man läser gymnasiegemensamma ämnen som svenska, engelska, matematik med mera, precis som alla andra yrkesinriktade utbildningar. Ungefär 13 kravutbildningar ingår i utbildningen, exempelvis Säkra lyft, Motorkap, Brandfarliga arbeten, Kvartsdamm, grundutbilning El, Fallskydd, Liftutbildning, Rullställning med mera. Både Joakim och Jenny tror att rentalbranschen kommer att kasta sig över de färdigutbildade eleverna när de gått ut programmet. ”Man skulle kunna säga att när man är färdigutbildad är man en komplett maskinuthyrare i teorin, sedan behöver man naturligtvis den praktiska erfarenheten men det kommer när man blir anställd. Den här utbildningen funkar alldeles utmärkt inom många andra yrkeskategorier inom bygg- och anläggningsbranschen också, så den är inte enkom utvecklad för maskinuthyrningsbranschen. Det vi tagit fram är något helt unikt tror jag som skulle kunna vara gångbart över hela Europa. Rentalföretagen ingår ju i ERA (European Rental Association) och vi är med på deras möten. Här tror jag vi med vår kunskap kan bidra med mycket. Mig veterligen finns inte något liknande färdigt utbildningsprogram i något annat europeiskt land”, säger Joakim.

Även för lärlingsutbildningen kommer man kunna söka statsbidrag för utbildningen då den gäller precis på samma sätt som någon annan utbildning.

Målet som sagt är att sjösätta den kompletta utbildningen från och med 2025. Men om det av någon anledningen inte går kommer man att fortsätta pilotutbildningarna under 2025 och lansera utbildningen från 2026. ”Allt hänger nu på marknadsföringen av utbildningen och att skolorna får reda på att den finns. Behovet finns, det vet vi men vi måste få ut informationen i alla tänkbara kanaler. Tidningen Svensk Rental är en kanal men det behöver komma ut i all branschmedia även inom skolväsendet och ut till potentiella elever”, säger Jenny.

Kompetensförsörjningsgruppen jobbar just nu mycket med att ta direktkontakt med gymnasieskolor som ligger geografiskt nära respektive gruppmedlems uthyrningsdepå.

Jenny uppmanar intresserade arbetsgivare inom rentalbranschen att ta kontakt med Rentalföretagen för att få mera information om den här yrkesutbildningsmöjligheten. Svensk Rental återkommer med mera information när pilotutbildningen startas upp i höst.

www.rentalforetagen.se

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×