Kvinnliga Peabmedarbetare nöjdare på jobbet

Published 1/9, 2022 at 15:28

Peabs årliga medarbetarundersökning visar för andra året i rad att andelen nöjda kvinnliga anställda på Peab ökar.

Värdet för gruppen kvinnor ligger nu nästan dubbelt så högt som branschens totala nordiska genomsnittsvärde, enligt Peab. Sett över två år har nöjdheten ökat 26 procent i gruppen kvinnor på Peab. Både tjänstepersoner och yrkesarbetare är del av ökningen.

”Vi är samstämmiga att det är våra kollegor som får oss att trivas. Men det är också att vi får vara delaktiga i samhällsbyggande, producera projekt som är bestående samt mängden människor som vi träffar och samarbetar med”, säger Rebecka Dahlén, arbetschef Peab. ”Att fira framgångar och att hålla ihop i motgångar är väldigt viktigt, och även att vara noga med att skapa gemenskap. Där är god kommunikation, samhörighet och vi-känsla viktiga nycklar.”

”Oavsett om man är kvinna, man eller icke-binär så är ledstjärnan att alla agerar inkluderande. Alla vill bli hörda, sedda och få vara delaktiga för att kunna bidra.”

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×