Konjunkturbarometern: Nedgången i barometerindikatorn stannade av (November 2022)

Published 30/12, 2022 at 10:52

Det senaste halvåret har barometerindikatorn minskat med ungefär fem enheter varje månad. Nedgången avstannade dock i november när barometerindikatorn minskade marginellt med 0,3 enheter till 84,5. Hushållens konfidensindikator som fallit kraftigt under 2022 ökade i november medan tjänstesektorns konfidensindikator minskade mest.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin minskade med måttliga 0,6 enheter till 104,2, stämningsläget i sektorn är därmed fortsatt starkare än normalt. En bransch som är betydligt dystrare än sektorn som helhet är livsmedelsindustrin vars indikator är på 73,9 och därmed mycket svagare än normalt.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet sjönk med drygt en enhet. Tillsammans med tillverkningsindustrin är bygg- och anläggningsverksamhet de enda sektorer i näringslivet där konfidensindikatorn pekar på ett starkare läge än normalt.

Detaljhandelns konfidensindikator ändrades inte nämnvärt i november och ligger kvar på en ovanligt låg nivå. Missnöjet inom sektorn är utbrett men inom sällanköpshandeln – och då i synnerhet elektronikhandlarma – är missnöjet extra utbrett.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn sjönk till 85,2 i november. Trots att läget i sektorn är betydligt dystrare än normalt uppger företagen alltjämt att antalet anställda har ökat de senaste tre månaderna. Även anställningsplanerna för de kommande tre månaderna är mer optimistiska än normalt.

Hushållens konfidensindikator steg med 5,6 enheter till 55,8 men pekar fortsatt på ett mycket svagt stämningsläge. Förutom någon enstaka månad så är det första gången sedan maj förra året som indikatorn inte minskar.

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×