Komatsu monitor för förarvägledning som stöd

Published 1/9, 2023 at 13:55

Ett digitalt hjälpmedel för att öka lönsamhet, prestanda och säkerhet för Komatsu tipptruckar i gruvdrift eller stenbrott.

Komatsus monitor för förarvägledning  (”OGM”= Operator Guidance Monitor) är ett nyutvecklat, digitalt verktyg för att optimera tipptruckars effektivitet och lönsamhet.

I den lättanvända menyn ställer man in målsättningsvärden (”KPI” = Key Performance Indicator) och justerar driftsparametrarna så att Komatsu tipptruck kan användas på effektivaste sätt. Prestanda-systemet är ett värdefullt verktyg som hjälper föraren att optimera arbetet i realtid. Det hjälper till att optimera arbetsförlopp och körteknik, vilket resulterar i bränslebesparing, högre produktivitet och ökad arbetsplatssäkerhet.

Marek Skrzydel, stenbrottsansvarig hos Heidelberg Materials säger: ”Detta system gör det möjligt att analysera data och produktionskapacitet i realtid och även löpande kunna diskutera uppnådda mål med föraren.”

Kunden kan snabbt ställa in parametrar som lastkapacitet, planerad bränsleförbrukning och tid för varje lastcykel, tomgångstid och produktion (ton per timme), lastnings- och tömningsplats. OGM-skärmen visar också varningar i realtid för farliga drifttillstånd, till exempel fortkörning eller häftiga inbromsningar. Tack vare ett unikt inloggnings-ID kan förarnas prestanda analyseras individuellt.

CAN bus-data om maskinens arbete skickas automatiskt, så att kunden har tillgång till dem via en webbaserad övervakningspanel. Data kan filtreras efter datum, maskin, skift, förare och lastnings- och tömningsplats.

”Komatsu monitor för förarvägledning är ett av de nya, digitala Komatsu-verktygen för att stödja våra kunder med sin dagliga gruv- eller stenbrottsdrift”, säger Wouter Boon, telematikspecialist på Komatsu Europa. ”Förarvägledningen ger möjlighet att ställa in målsättningsvärden (KPI) åt föraren och sedan följa upp och ev justera, allt i realtid.”

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×