Knappt ett år kvar till DEMCON 2024

Published 23/12, 2023 at 12:40

Nu drar marknadsföringen för DEMCON 2024 igång. Mässan hålls den 19-20 september och i vanlig ordning på Scandic Hotell i Bredden norr om Stockholm.

Det går undan, snart är det dags för branschmässan DEMCON igen. Den smala mässan som arrangerats sedan 1998, med fokus på rivning, vattenbilning, återvinning, sanering, betonghåltagning, slipning och polering av betonggolv och mycket mera.

 

Dags att boka monter

Det kommer att bli tionde gången i ordningen som den arrangeras och platsen blir förstås Scandic Hotell Infracity i Bredden norr om Stockholm. Senast hölls den i november 2022. Den fick då senareläggas på grund av att mässan Bauma hölls i oktober. Normalt sett ligger alltid DEMCON i september men att ha en mässa en månad innan megamässan Bauma var ingen idé. Dessförinnan var det fyra år sedan DEMCON arrangerades. Den fick ställas in flera gånger på grund av Covid-pandemin. Men nu verkar allt vara på banan igen trots att pandemin fortfarande är verksam i samhället men tack vare vaccinering kan vi leva vidare som vanligt.

DEMCON 2024 kommer att hållas 19-20 september, 2024. Nu har hemsidan för mässan uppdaterats och det går att göra bokningar av monterytor. Majoriteten av utställarna från 2022 har flaggat för att man även kommer att ställa ut 2024. Men de finns fortsatt lediga ytor så den som vill vara med bör kolla in www.demcon.se.

DEMCON 2024 kommer att bli samma uppskattade branschfest som alltid. Eftersom mässan arrangeras i september nästa år kommer det även att finnas demoytor utomhus som är brukligt på DEMCON.

 

Demcon-kalaset och Demoleringspriset

På torsdagen den 19 september kommer branschfesten Demcon-kalaset att anordnas som vanligt med över 300 middagsgäster. Då kommer också det Svenska Demoleringspriset delas ut under pompa och ståt. De finns 12 olika priskategorier och den som önskar nominera någon kan göra det digital på länken:

https://professionelldemolering.se/pages/view/det-svenska-demoleringspriset

Nu drar marknadsföringskampanjen inför mässan igång i svensk media men också i internationell. DEMCON brukar vara flitigt besökt av gäster från övriga nordiska länder men även mera långväga från hela världen. DEMCON är en av få renodlade mässor som täcker in rivning, vattenbilning, återvinning, utlastning, sanering, betonghåltagning, slipning och polering av betonggolv, luftrening på arbetsplatsen med mera. Både utställande företag och besökare från hela världen kommer till mässan. I november förra året hade vi exempelvis ett antal indiska företag som ställde ut.

 

Sponsorer av DEMCON 2024

Sedan ganska många år tillbaka sponsras mässan av olika företag vilket har en stor betydelse för mässans profilering och marknadsföring och faktiskt kommer alla utställare till nytta och även besökarna. DEMCON 2024 sponsorer är i kronologisk ordning: Diamond sponsor som är den högsta nivån är SDC, Swedish Diamondtool Consulting. Ruby sponsor är Pentruder. Platinum sponsor är Drome och Gold sponsorer är Tyrolit och Husqvarna. Arrangören SCOP AB vill passa på att tacka våra sponsorer för stödet till mässan. 

 

Samarbete med BFB

Sedan starten är också den svenska branschföreningen Byggnadsberedning (BFB) en supporter av mässan och man har bland annat en framskjutande roll under utdelningen av Demoleringspriset så också vid DEMCON 2024. BFB brukar också arrangera ett eget medlemsmöte i samband med mässan och håller ett traditionsenligt mingel innan festen på torsdagskvällen. 2024 blir ett relativt mässlugnt år i världen. I USA hålls World of Concrete i januari, 2024. I Europa arrangeras Intermat i Paris i april. Sedan arrangeras en del lokala mässor däribland DEMCON. Så vi ses väl på DEMCON 2024.

www.demcon.se

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×