Inbrott på varannan byggarbetsplats

Published 23/5 at 09:04

Senaste året uppger nästan hälften (47%) av de som jobbar inom byggbranschen, att det har förekommit inbrott på deras byggarbetsplats. Nästan lika många, 42 procent, säger att det förekommer stölder.

”Kriminalitet och stölder har dessvärre blivit ett ännu större problem på byggarbetsplatser runt om i landet”, säger Henrik Boström, affärsansvarig på Den temporära fabriken på Ramirent.

Siffrorna är hämtade ur årets Ramirentrapport, där 500 personer inom byggbranschen har besvarat frågor om bland annat säkerheten på arbetsplatsen. Undersökningen har gjorts med hjälp av Novus, vilket säkerställer att urvalet är representativt för hela branschen.

Enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ, polisanmäldes drygt 7 300 stölder och inbrott på byggarbetsplatser under 2023. Framför allt är det små handmaskiner, arbetsmaskiner och byggmaterial som försvinner. Produkter som har ett högt värde och är lätta att ta med sig och sälja vidare.

Inhägnader, låsta containrar, ljus och kameraövervakning med högtalarutrop används för att minska risken för inbrott och stölder. Och att blockera utfarter med tunga maskiner, gör det svårare för gärningsmännen att transportera ut varor. Men trots den typen av åtgärder, hjälper det långt ifrån alltid.

”Även om man är kopplad till ett larmbolag, hinner väktarna sällan fram innan förövarna har tagit det de vill ha och försvunnit från platsen. Nästan varenda byggarbetsplats jag besöker har någon gång haft stölder i någon form”, säger Henrik Boström.

Enligt Henrik Boström är en trolig förklaring till det ökade antalet inbrott och stölder, att man har sämre koll på vilka som befinner sig på byggena idag. 27 procent av de tillfrågade i Ramirentrapporten uppger att det förekommer obehöriga på deras byggarbetsplats och 7 procent att det förekommer svart arbetskraft.

”Tidigare hade byggarna sin egen personal, där man kände igen varandra. Med mycket inhyrd personal och flera olika underentreprenörer, blir det svårare att ha den kontrollen.”

På Ramirent id-märker man maskiner, så att de blir mindre attraktiva att stjäla. Utöver det hjälper man även till med behörighets- och ID06-kontroller för att säkerställa att rätt personer vistas inne på området.

”Varje arbetsplats borde ha en dedikerad person i någon form, som håller koll på vem som har tillträde till arbetsplatsen. Det är även en fråga om säkerhet att veta vilka personer som finns på bygget och säkerställa att de har rätt utbildning och behörighet för att vistas där. Här kan branschen bli mycket bättre”, avslutar Henrik Boström.

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×