Högsta betyg för Intermat 2024

Published 23/5 at 09:31

Intermat 2024 blev en stor framgång för den franska mässan med många nyheter bland många utställare och besökare samt en synnerligen välarrangerad mässa. SRT rapporterar.

Årets upplaga av franska mässan Intermat, som hölls på mässanläggningen Ville Pint Paris Nord den 24 till 27 april, blev en mycket lyckad tillställning. Mässan hölls 2018 och blev sedan uppskjuten flera gånger på grund av pandemin och det märktes att det fanns ett stort uppdämt behov av att träffas igen.

 

Nära 130000 besökare

Totalt ställde 1065 företag ut varav 68 procent av utställarna kom från andra länder i Frankrike. Därmed tog Intermat 2024 död på myten om att vara en väldigt fransk mässa och placerade sig återigen som en renodlad internationell mässa. Mässan besöktes under den fyra dagarna av 127500 besökare. Här kom dock merparten av besökarna från Frankrike, men en dryg femtedel kom från andra länder runt om i världen, närmare bestämt hela 130 länder.

Mässytan norr om Paris var den här gången fördelat på tre stora utställningshallar och tre lika utomhusytor. I en av hallarna härbergerade den europeiska versionen av den amerikanska mässan World of Concrete.

Som vanligt hade mässan en stor bredd i produktutbudet från allt från vibroplattor, kompaktorer, kompaktlastare, hjullastare, liftar, hissar, byggställningar, grävmaskiner, mobila krossar för krossning av berg och återvinning av betong med mera. Till detta skall läggas en rad olika typer av verktyg för entreprenadmaskiner. Dock dominerade den lite tyngre utrustningen.

Beslutsfattarna var definitivt närvarande eftersom en tredjedel av besökarna kom med investeringsplaner för att påskynda utvecklingen för att minska koldioxidutsläppen och snabba på den digitala omställningen av byggprojekt. Utställarna åkte hem med många nya kontakter då de hade i snitt 30 procent fler kontakter per dag per utställare jämfört med 2018 års upplaga, enligt arrangörerna.

 

Mycket stod på agendan under de fyra dagarna

Nyckelpersoner för de fem största branschorganisationerna inom bygg i Frankrike (DLR, EVOLIS, FFB, FNTP och SEIMAT) öppnade INTERMAT 2024 förenade och engagerade med underskriften av manifestet ”4 nycklar för att minska koldioxidutsläppen av anläggningsutrustning”.

Föredrag, rundabordssamtal och specialinslag som ett Hackaton – särskilt i de två nya områdena Filière och Academy – gav besökarna, och i synnerhet 1 400 unga i branschen, en möjlighet att få inblick i de stora frågorna inom branschen i syfte att påskynda de gröna och digitala övergångarna. Batteritekniken hade som på många andra mässor i dessa tider en mycket framskjuten roll på mässan.

Representanter från många stora internationella byggföretag och maskinuthyrare från Belgien, Nederländerna, Italien, Tyskland, Storbritannien, Finland, Sverige, USA, Kina, Indien, nordafrikanska länder och Turkiet besökte mässan.

Under mässdagarna korades även vinnarna i Intermat Innovation Awards och 17 olika priser delades ut. Nämnas bör att svenska Steelwrist och finska Dynaset var två av vinnarna.

Mässatsningarna New Technologies and Energies samt Start-up Village erbjöd en verklig visning av teknik och utrustning som innehåller nya, alternativa eller förnybara energikällor (biobränsle, el, väte), virtuell och digital ingenjörskonst, energilagringslösningar och autonoma fordon.

Sist men inte minst höll Intermats maskindemonstrationerna vad de lovat, med en balett av maskiner och utrustning både inomhus och utställning av elektriska maskiner och som gav besökarna en chans att upptäcka farten i den senaste utvecklingen av tillverkare för bättre säkerhet, produktivitet och energieffektivitet.

Intermat organiserade också, i samarbete med Business France och Premier Expo, ReBuild Ukraine-konferensen för att ta upp alla de teman som är viktiga för att förstärka den ukrainska nationen genom återuppbyggnad, vilket representerar flera möjligheter för franska företag, investerare och partners.

World of Concrete-hallen fick betongindustrin gott om svängrum att visa sina produkter med med fokus på lågkoldioxidövergången i betongsektorzonen. Med ett särskilt dedikerat pris belönades World of Concrete i Intermat Innovation Awards sektorns ansträngningar att aktivera alla spakar i en push för att minska koldioxidpåverkan från material, processer, teknik och utrustning.

Årgången 2024 för Intermat blev en verklig förnyelse för mässan, omdesignad vad gäller format och utbud och som kretsade kring fyra pelare; Innovation, Energier, nya ekvationer och åtaganden. Utöver de värdefulla affärsmöjligheterna, bekräftade mässan sin ambition att föra samman och dela med hela ekosystemet rikedomen av innovation till stöd för avkarbonisering. Utställare kunde träffa väldigt många besökare och hjälpa dem att förverkliga sina inköpsplaner. Mässan 2024 lyckades med sitt mål att tillsammans ge nya och dygdiga svar till proffs, vars nöje över att kunna mötas i ett gemytligt klimat var tydligt för alla att se under de fyra dagar som evenemanget pågick.

Nästa upplaga av Intermat kommer att hållas i april 2027.

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×