Gymnasieprogram för uthyrningsbranschen

Published 30/12, 2022 at 11:15

Bred kompetens och kunnande blir alltmer avgörande i uthyrningsbranschens framtid.

Unga som kommer in nya i branschen vill snabbare förflytta sig inom företagen till den position och de arbetsuppgifter de har siktat in sig på. I kombination med kommande teknik, digitalisering och kringtjänster, etc, insåg Persson Hyrmaskiner i Stenungsund tidigt att kompetensbehovet kommer att förändras. De började undersöka möjligheterna till att skapa en ny gymnasieutbildning. Det var upprinnelsen att man nu tagit upp projektet Kompetensförsörjning inom Rentalföretagen.

God kompetens och kunskap är nyckeln till framgång inom de flesta näringsverksamheter. Ofta är det just det som skiljer agnarna från vetet. Inom den svenska maskinuthyrningsbranschen har man länge diskuterat hur man som uthyrningsföretag kan hitta vägar för att förbereda kompetensen och kunnandet inför kommande rekryteringar till branschen. Diskussioner har pågått i säkert femton år både inom de tidigare branschorganisationerna Hyres-Kedjan och Swedish Rental Association. När de båda organisationerna nu slagits samman och blivit Rentalföretagen, har arbetet trappats upp till en ny nivå med strävan att förse morgondagens anställningar, på olika positioner inom kollektivet, med breddad kompetens och ökad förståelse för alla arbetsuppgifter hos företagen.

 

Det första fröet sås

För att påbörja detta fördjupade arbete med att hitta metoder för att bredda kompetensen och kunnande tog en av Rentalföretagens medlemmar, Persson Hyrmaskiner i Göteborg, det första steget till att undersöka möjligheterna till att skapa ett gymnasieprogram för uthyrningsbranschen.

”Vi fick chansen att undersöka intresset och presentera vår idé på den lokala gymnasieskolan i Stenungsund hösten 2021. På skolan var de mycket positiva och visade oss de olika vägarna och skolformerna som går att välja mellan och vi kunde gå tillbaka till ritbordet och skissa på våra ambitioner till utbildningen”, berättar Camilla Rolfsman på Persson Hyrmaskiner.

Det var Camilla och även Joakim Dahlgren på Persson Hyrmaskiner som jobbade med frågan. Man konstaterade snart att detta arbete gjorde man inte bara för det egna bolaget utan detta gällde hela uthyrningsbranschen. Joakim vände sig därför till Rentalföretagens styrelse hösten 2022, som han ingår i, och ställde frågan om Persson Hyrmaskiners arbete skulle vara av intresse för hela branschen och om fler personer från branschföreningen skulle vilja ingå i en arbetsgrupp för att skapa bredd och kvalitét? ”Vi insåg snabbt att grunden i det här arbetet måste utgå från hela branschen och vi började samla in information från Rentalföretagen och branschkollegor för att få en överblick över alla roller och arbetsuppgifter i branschen”, säger Joakim. Rentalföretagen tände på alla cylindrar och ganska omgående tillsattes en arbetsgrupp inom organisationen. Idag ingår följande medlemsföretag och personer i arbetsgruppen: Thomas Sandberg från Borås Maskinhjälp, Mathias Boström från Ramirent, Johan P Bång och Jiaman Tang från Inby Rental, Mikael Öberg från Wangeskog samt Joakim Dahlgren och Camilla Rolfsman från Persson Hyrmaskiner.

Under hösten har man haft kontakt med varandra digitalt och det första fysiska mötet i gruppen hölls den 8 december i Göteborg. Ganska snabbt konstaterades att det man eftersöker och vill skapa är ett komplett gymnasieprogram. Kortfattat handlar det om ett praktiskt program där man plockar ihop kurser från cirka fem befintliga praktiska linjer med innehåll för branschen generellt. Det handlar om allt från verkstad till digitalisering, kringtjänster, elektrifiering, businesstänkande, miljöaspekter och branschens sanktionsutbildningar.

På arbetsgruppens första möte i Göteborg gick man igenom alla olika kurser i de redan befintliga programmen som man studerar att använda. Sedan diskuterade man vad som mer behöver ingå i dessa utbildningar som är branschspecifikt? Hur mycket och hur stor vikt behöver man lägga på varje kurs som väljs ut? Vilka av alla de existerande branschutbildningarna behövs lägga till, antal veckor praktik och under vilken period och så vidare. Man skissade även på en tidsplan och planerade för att hinna säkerställa marknadsföring, kvalitet och geografisk spridning.

 

Kort om tidsplanen och körordningen

Kartläggningen och undersökningen genomfördes av Persson Hyrmaskiner redan våren 2022. I en separat illustration i reportaget hittar man en schematisk bild över själva tågordningen i arbete.

De första platserna man hoppas kunna erbjuda den nya gymnasieutbildningen för uthyrningsbranschen är Stenungsund, Örebro, Borås och eventuellt någon ytterligare ort.

”Vi hoppas naturligtvis att det här utbildningsprogrammet ska väcka intresse hos flera gymnasieskolor runt om i landet. Det här behovet måste vara utbrett över hela landet och bidra till att kompetensen och kunnande ökar inom vår bransch. Det här tror jag bådar mycket gott för framtiden inom branschen”, avslutar Joakim Dahlgren på Persson Hyrmaskiner.

Camilla Rolfsman understryker att än så länge är arbetet med utbildningsprogrammet mera av ett projekt inom Rentalföretagen. ”Vi har inte bildat något utskott kring kompetensförsörjning men det kan man kanske mycket väl tänka sig på sikt beroende på hur detta arbete faller ut”, säger Camilla.

www.rentalföretagen.se

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×