Grindex – ett levande varumärke inom Xylem

Published 26/4 at 14:51

Grindex är en välkänd pumptillverkare som sedan en tid tillbaka är en del av Xylemkoncernen. Som en del av Xylem ingår Grindex i koncernens egen rentalverksamhet, utvecklad för att erbjuda effektiva lösningar för att eliminera oönskat vatten och slam. Xylem Rental erbjuder nu även effektiva förbipumpningsmetoder.

Grindex är ett välkänt varumärke inom dränkbara, elektriska pumpar för krävande arbetsmiljöer. År 2020 integrerades Grindex fullt ut i bolaget Xylem, ett internationellt företag som specialiserar sig på vattenteknik. Samtidigt som resurserna blev större för Grindex att utvecklas, uppstod en utmaning. ”I samband med att Grindex gick in i Xylem trodde vissa att varumärket försvunnit”, säger Håkan Lundin, Key Account Manager på Xylem. ”Grindex jobbar på som vanligt, men nu som en del av Xylem. Vi har vårt gamla jobb kvar, och vill lyfta fram att Grindex finns kvar som varumärke. Många uthyrare frågar om vi finns kvar, och det gör vi – med ett brett produktsortiment, service, support och reservdelar.”

 

Grindex en del av Xylems rentalverksamhet

Sedan Grindex gick in i Xylem ingår produkterna även i Xylems egen rentalverksamhet, som riktar sig till bygg- och anläggningsföretag i behov av tillfälliga pumplösningar, maskinuthyrare och många fler. För att inte konkurrera med andra uthyrare erbjuds enbart större pumpmodeller som inte finns tillgängliga på annat håll. Dessa pumplösningar är till största delen avsedda för väldigt akuta projekt, förutom i de fall när det rör upphandlingar. ”Det kan till exempel röra sig om att en ledning brakar ihop och man behöver hjälp direkt”, säger Sargon Melki, försäljningschef på Xylem Rental.

Ett stort användningsområde är så kallade förbipumpningar, en tillfällig lösning där vatten behöver pumpas vidare på grund av exempelvis ombyggnationer eller att ledningar i marken behöver bytas ut. Totalt hålls cirka 40 förbipumpningsprojekt igång samtidigt runtom i landet. ”Förbipumpning utgör den absolut största delen av rental”, säger Sargon Melki. ”Ibland behöver flera hundra mil ledningar bytas ut, då måste vattnet pumpas vidare så att man kan byta ledningarna.”

Arbetsprocessen för förbipumpning brukar vanligtvis börja med att kunden kontaktar Xylem om att de behöver hjälp, följt av ett besök på arbetsplatsen för att gå igenom förutsättningarna. Därefter räknar Xylem fram storlek på pumpar och rör. Efter godkännande kommer parterna överens om ett datum för etablering och uppstart. Önskas beredskap under etablering är det också möjligt. När det är dags för avetablering kontaktar kunden återigen Xylem, som plockar ihop utrustningen och skickar den tillbaka för kontroll av produkter och avslut av projektet. ”Det finns ett omfattande behov av renoveringar inom vatten och avlopp där fokus på att finna energieffektiva lösningar är fortsatt viktigt”, säger Jenny Riit, teknik- och marknadschef på Xylem. ”Det finns en eftersatthet och många vill hitta hållbara och cirkulära lösningar, där förbipumpning är ett exempel på det.”

 

Större resurser tack vare Xylem

Tack vare att Grindex blivit en del av Xylem finns nu resurserna att satsa på tjänster såsom förbipumpning. ”Förut var Grindex tvungna att droppa sådana affärer”, säger Håkan Lundin. ”I och med att Grindex gått in i Xylem finns nu den här möjligheten.”

Inom Xylem utgörs det svenska säljbolaget av 240 anställda, varav 12 arbetar med rental. Rentalverksamheten inom Xylem hade en blygsam start, men har de senaste åren växt stadigt. ”Vi har haft en mångdubbling av vår kapacitet”, säger Jenny Riit. ”Principen är att kunden kan hyra en lösning på plats. Just nu gör vi en breddning av den affären.”

Rentalverksamheten är etablerad i hela landet, och en stor del av tillväxten har gjorts möjlig tack vare Xylems breda och inarbetade serviceutbud som gör att rentalverksamheten kunnat drivas av egna resurser. ”Utan servicen som vi erbjudar i hela landet skulle vi inte kunna växa”, säger Sargon Melki.

I Norrköping finns en stor lagerlokal på 1000 kvm, där flera hundra maskiner står redo för uthyrning. Depån öppnades 2015 och rymmer ett brett urval av pumpar med kapacitet på alltifrån 1 till 2800 l/sek. I de fall det rör sig om speciella eller särskilt stora projekt, lånas utrustning från Xylems hubb i tyska Brehmen, European Rental Bank. ”När vi centraliserade vår hubb i Norrköping så har utvecklingen vad gäller rental påbörjats på riktigt.”

 

Tydlig kommunikation med kunden

Målsättningen är att på ett tydligt sätt kommunicera vilka tjänster som erbjuds i rentalverksamheten, och ett exempel är en broschyr som togs fram i samband med att Grindex blev en del av Xylem. ”När Grindex gick in i Xylem åkte vi runt i landet och informerade uthyrarna”, säger Håkan Lundin. ”Vi besökte uthyrare och lämnade ut broschyrer som på ett väldigt enkelt sätt beskrev förbipumpning. Det blev en aha-upplevelse för dem att den tjänsten fanns.”

Ett annat sätt som Xylem marknadsför rentalverksamheten är att märka alla produkter som går att hyra, i samband med mässor och andra events som de deltar i. Märkningen utgörs av en orange dekal med texten ”for rent”. ”Det visar tydligt att produkten är tillgänglig för uthyrning”, säger Jenny Riit. ”Hyr en pump, expertis ingår. Vi har den geografiska bredden och kompetensen, allt i ett. Vi vill summera allt det med några ord.”

Inom rentalverksamheten erbjuds även gratis rådgivning, speciellt i de fall där det inte är nödvändigt att hyra fler pumpar. ”Ofta får vi samtal från någon som redan har Grindex-pumpar och vill hyra fler”, säger Sargon Melki. ”Om vi tycker det är onödigt brukar vi informera om en mer korrekt installation av de pumpar som redan finns, till exempel genom att se till att det inte finns några skarvar, att de rättar till rören, med mera.”

Framöver hoppas Xylem, tillsammans med Grindex starka varumärke, kunna fortsätta hitta nya sätt att utveckla rentalverksamheten och erbjuda tillfälliga lösningar på byggen runtom i hela Sverige.

www.grindex.com
www.uthyrningavpumpar.se

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×