Gemensam depå i Småland

Published 1/9, 2023 at 13:43

Persson Hyrmaskiner och HEROK har sedan tidigare samarbetat i det gemensamma bolaget Persson HEROK Projekt AB med mobila depåer i Västerås och Eskilstuna.

Nu utökar samarbetet med en gemensam depå i Jönköping, Småland under bolagsnamnet HEROK Rental Småland AB. Chef för verksamheten i Småland blir Oscar Borgenhede.

Depån öppnas under hösten i HEROKS färger. Genom att finnas närvarande i Smålandsregionen så kommer vi att ge optimal service åt både nya och befintliga kunder.

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×