Geda-hiss används i tyskt byggprojekt

Published 19/4, 2022 at 07:32

Märker Zement GmbH, ett tyskt familjeföretag verksamt inom sten- och jordindustrin, använder sig av en Geda BL 2000 Twin i konstruktionsfasen av en förvärmeväxlare. Förberedelserna har pågått med full fart sedan sommaren 2020.

I tyska Donau-Ries byggs en ny cementugn för att ersätta den befintliga, 50 år gamla ugnen. Målet med moderniseringen av cementfabriken är att säkra arbetstillfällen och förbättra klimat- och miljöskyddet. I konstruktionsfasen används lösningar från Geda, som erbjuder kundanpassade, temporära höjdåtkomstlösningar såsom transportplattformar för människor och material, materialhissar och mångsidiga transportplattformar. Monteringsfirman beslutade att använda en Geda BL 2000 Twin för hantering av projektet.

Geda beskriver sin Geda BL 2000 Twin med sin stora plattform på 3,20 x 1,45 x 2,1 m som ”byggnadsplatsens huvudartär”. Transporten av upp till 23 personer har utformats för att vara behaglig, säker och effektiv. Den kontinuerliga rörelsen för all relevant personal kan säkerställas och betydande effektivitetsökningar har upptäckts, enligt Geda. Skrymmande gods kan transporteras upp till en lyfthöjd på 250 meter. Modellen har en lyfthastighet på 40 m/min, eller med nödvändig utrustning upp till 55m/min, samt ett integrerat premiumpaket med möjlighet till fjärrunderhåll, vindsensorer och intelligenta samtalskontrollfunktioner. I mitten av april 2021 i början av byggnadsarbetena byggdes bygghissen upp till cirka 20 meter. Allteftersom konstruktionen fortskred steg tornets höjd, liksom Geda BL 2000 Twin bredvid det. Nu har den nått en bygghöjd på 100 meter och kommer att användas tills bygget av ytterväggen är klar. Geda har enligt dem själva bedrivit en omfattande supportapproach för varje enskild kund i många år. Till exempel har spontan bearbetning och förtroendefull samverkan hjälpt till med projektledningen. Geda kommer även fortsättningsvis att vara partner för de permanent installerade hissarna efter projektets slutförande.

Geda har erfarenhet av att stödja sina närliggande cementfabriker med hissar. En permanent hiss från SH-serien är installerad på det gamla 80 meter höga värmeväxlartornet. Industrihiss SH 2000 har visat sig vara en tillförlitlig hjälp sedan 2013. Dess 1,5 x 2,8 x 2,15 meter vagn med en märklast på 2000 kg ger utrymme för att även transportera skrymmande och tunga delar enkelt och säkert upp och ner, enligt Geda. Med en lyfthöjd på 68 meter och en hastighet på 40 m/min kan enheten hantera de tio stopplägena. Ett år senare installerades en extra anordning, Geda SH 1000, permanent i en flerkammarsilo med sex nivåer. Enheterna kan transportera upp till elva personer eller 1000 kg material upp till en höjd av 62,2 m. Den något mindre plattformen på 1,2 x 1,68 x 2,15 meter är lämpad för det utrymme som krävs, enligt Geda. 2016 installerades SH 850, den hittills minsta hissen, för beredning av bränd kalk. Denna färdas var femte hållplats med en transporthöjd på 26,6 m och har anpassats specifikt till strukturen. Alla hissar är anpassade till de miljöförhållanden som skapas av eldningsverksamhet inom sten- och jordindustrin.

Så snart denna konstruktion är klar kommer Geda och Märkers samarbete att fortsätta. Två Geda-enheter kommer att installeras permanent efter färdigställandet av ugnen. I början av 2022 kommer Geda 3700 ZP P att vara permanent fixerad till ugnens kylarbyggnad. Denna består av en transportplattform som med sin lastkapacitet och plattform uppfyller kraven, enligt Geda. För framtida underhålls- och reparationsarbeten måste värmeväxlaren vara tillgänglig dygnet runt och Geda SH 2500 är speciellt utformad för detta ändamål. Den kan försörja alla 14 våningsplan och med sin lastkapacitet på upp till 2500 kg kan den transportera allt material och alla arbetare som krävs, enligt Geda. Denna hiss kommer att installeras under våren 2022.

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×