Framgångsrik start för den nya Multiliftgenerationen

Published 5/9, 2019 at 12:20

På årets Bauma presenterade GEDA sin nya generation av GEDA Multilift P18 Person och materiahiss och de första exemplaren är nu på väg ut till marknaden.

En påtaglig förändring på GEDA:s nya hiss är korgens rena och plana interiör. Styrningen, som är uppdaterad med display med valbart vridhjul eller keypad, är infälld i korgens sida och ger en enkel och lättförståelig hantering av hissen.

Språket i displayen kan med knapptryckning ändras. För närvarande finns språken tyska, engelska, polska, svenska och ryska att välja bland och listan utökas ständigt.

Nya GEDA Multilift P18 har en korgstorlek på 1,4 x 3,2 m som med en lätt monterad tilläggsmodul kan utökas till hela 3,7 m. Som en del i omkonstruktionen av hissen har skjutgrindarna fått en ny design som dels gör grindrörelsen lättare, dels gör grinden mindre känslig för den miljön som råder i norden. 

Nya GEDA Multilift P18 kan anslutas till 63 A eller 32 A elnät vilket ökar insatsområdet väsentligt. 32 A ger en något lägre lastkapacitet och/eller lägre lyfthastighet och omställningen sker via knapptryckning i displayen helt utan vidare åtgärd i styrningen.

Vid uppdateringen av hissen har stor vikt lagts på enkel användning och förenklad service. All elektrisk utrustning, inkl. frekvensomformaren, är nu samlat i ett översiktligt elskåp och ett innovativt kontrollsystem garanterar ännu enklare användning än tidigare versioner. I tillvalslistan finns även ett system för fjärrövervakning via internet. Vid omdesignen har extra stor vikt lagts på att alla slitdelar skall vara lätt åtkomliga för kontroll och service. Montageplattformen, som används vid montage mot fasad, har gjorts dubbelt så bred och kan numera belastas med 200 kg. 

Helt nya GEDA UNI-X presenterades också för första gången på Bauma och ersätter den äldre masttypen GEDA UNI-mast. GEDA UNI-X är lättare, starkare och kan monteras tillsammans med GEDA UNI. Den nya masten ger väsentligt större förankringsavstånd och utökad fri mastspets vilket väsentligt ökar installationsmöjligheterna i stadsmiljö. GEDA UNI-X används även för modellerna GEDA 500Z, GEDA 300 Z/ZP, GEDA 500 Z/ZP, GEDA 1500 Z/ZP och GEDA Multilift P6.

Grunddata för GEDA Multilift P18 är lyfthastighet 40 m/min, lastkapacitet max. 2.200 kg eller 20 personer.

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×