Flytt och framgång för Haulotte under 2023

Published 6/3, 2023 at 13:48

Året har börjat bra för Haulottes skandinaviska dotterbolag. ”Vi står inför ett fantastiskt 2023. Orderböckerna är praktiskt taget proppfulla tack vare ett antal helt nya storkunder.

Huvudproblemet är att hitta fler duktiga medarbetare och lyckas med leveranserna. Vi har lite av samma problem som andra leverantörer att vi brottas med förseningar som är sviter av pandemin”, säger VD för Haulotte Scandinavia, Robert Magnusson i en kommentar till tidningen.

En annan nyhet för året är att Haulotte kommer att flytta från lokalerna i Mölndal till nya lokaler intill Landvetters flygplats. Orsaken bottnar främst i GoCo/Astras stor byggnation av en Science Park i anslutning till de nuvarande lokalerna. ”Vi förstod ganska tidigt att vi skulle behöva flytta på oss på grund av detta”, säger Robert.

Efter en del letande efter nya lokaler hittade man den optimala lösning ute på Landvetters flygplats. Man kunde tyvärr inte äga men blir hyresgäster hos Nordiska galleriet som bygger en helt ny byggnad för sig själva och för Haulotte.

Robert Magnusson är mycket nöjd med lösningen och säger att man kommer att ha helt nya fräscha och rymliga lokaler. ”Lokalerna innebär ett mycket bra skyltfönster för våra produkter och är även perfekta ur logistisk synpunkt. Som grannar har vi bland annat DHL som blir perfekt för leveranser av reservdelar. Vägnätet runt oss är väl utvecklar och underlättar transporter samt att det är lätt för kunder att ta sig hit både med bil och flyg”, säger Magnusson. En annan granne är dessutom Zeppelin Sverige som flyttar sitt huvudkontor för Sverige till Landvetters flygplats. Zeppelin är dessutom nya kunder till Haulotte.

 

Kraftfull utbyggnad av landvetters flygplatsstad

Göteborg Landvetter Airport har en betydande passagerartrafik. Under 2019 var antalet resenärer 6,7 miljoner. Och hur många vet att majoriteten av linjetrafiken är internationell? Godstransporterna via Landvetter är också betydande.

Förutom företag som är direkt knutna till passagerarflyg eller godstransport, har en lång rad företag etablerat sig vid och kring flygplatsen. Denna utvecklas nu till en hel flygplatsstad – Airport City Göteborg.

Flygplatsen och flygplatsstaden erbjuder ett attraktivt läge bland annat för aktörer som arbetar med lager och logistik. Landvetter är också bra för att etablera verksamhetslokaler och ett Show Room för att visa företagets produkter. Läget är perfekt mellan regionens största städer och med flygförbindelser till huvudstäder på kontinenten. Det är lätt att komma till Landvetter, och flygplatsens skyltläge vid riksväg 40 är utmärkt.

Framväxandet av flygplatsstaden Airport City Göteborg har redan kommit en god bit på väg. Markinfrastrukturen har kompletterats med vägar bland annat i och i anslutning till Logistikpark 1. Vid Landvetter flygplats finns DB Schenker på plats sedan 2010 och DHL Express invigde en ny terminal 2016. DHL har egna flygplan och företagets anläggning ligger direkt kopplad till airside. Dessutom har ett ytterligare hotell byggts, Scandic Landvetter. Tidigare fanns bara ett hotell, med 180 rum. Särskilt ur internationellt perspektiv fanns behov av ytterligare övernattnings- och mötesmöjligheter. En arkitekttävling utlystes och vinnande bidrag blev Wingårdh Arkitektkontor med förslaget Flag Hotel. Det stod klart till våren 2021. Byggnaden är sju våningar hög och rymmer 223 hotellrum, nio konferenslokaler, gym och relaxavdelning.

Swedavia Real Estate arbetar strategiskt med utveckling av mark och fastigheter kring flygplatserna. För Landvetters del ingick man ett Joint Venture med Bockasjö AB för att utveckla Logistikpark 1, ett projekt som tog ungefär 70 procent av markytan i anspråk. Swedavia använder ett annat upplägg för de återstående 30 procenten av Logistikpark 1. Efter att ha iordningsställt området genom bland annat terrassering, och att ha dragit fram vatten, fjärrvärme och el, valde Swedavia att sälja byggrätterna till ett par aktörer, nämligen Nordiska Galleriet och Zeppelin Sverige AB, som själva uppför sina fastigheter.

Vid Landvetter flygplats finns mer mark som inte är exploaterad, bland annat ett område som är ungefär tre gånger så stort som Logistikpark 1, och kan utvecklas till Logistikpark 2. Byggnation här ligger ännu en bit fram tiden och för närvarande är kommunens detaljplanearbete i ett tidigt skede.

www.haulotte.se

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×