Finanseringslösningar från Scantruck under osäker konjunktur

Published 6/3 at 14:00

Med en konjunktur påverkad av krig och hög inflation kan det som entreprenör vara svårt att veta när man ska köpa maskiner och vilket ekonomiskt upplägg som är gynnsammast. Scantruck ser nu en ökad efterfrågan på olika finanseringslösningar.

Maskinmarknaden har alltid efterfrågat flexibla finansieringslösningar, och den aktuella situationen i omvärlden har inte minskat behovet, snarare tvärtom. Scantruck upplever just nu fler förfrågningar på olika finansieringslösningar än tidigare. ”Det har blivit svårare att förutspå hur konjunkturen kommer att utveckla sig”, säger Peter Claesson, marknadschef Scantruck. ”Det är besvärligt att sia om framtiden mer än sex månader framåt i tiden, och därför kan det vara en fördel med en flexibel finansieringslösning.”

 

Kundanpassade erbjudanden

Scantruck är en mångårig importör och återförsäljare av maskiner till entreprenörer, byggbranschen, industrin och lantbruket. De har tidigare erfarenhet av de stora konjunktursvängningar som kan råda i maskinbranschen, och kan därför erbjuda olika finansieringslösningar. ”På grund av den osäkerhet som råder så är det fler som önskar en så trygg lösning som möjligt. Företagen efterfrågar en skräddarsydd lösning baserad på deras företags likviditet, och en sådan lösning går att få hos Scantruck Finans.”

Som företagare kan det vara till ens fördel att kunna både skala upp och ned sin maskinpark i takt med att behoven förändras, samtidigt som det gäller att alltid ha tillgång till de maskiner man behöver för att lösa uppdraget. När behoven ändrar sig ställer det krav på finansieringslösningarna. ”Vi kan erbjuda det de behöver. Utöver traditionell finansiering så erbjuder Scantruck Finans också flexibla finansieringslösningar från tre månaders löptid, och avtalen går att ändra i längs vägen. Vid köp av en ny maskin startar kunderna oftast med en skräddarsydd lösning, men sedan brukar det längs vägen ändras till fast ett leasingavtal. En fördel med det här upplägget är att det ger kunden god möjlighet att verkligen testa maskinen. Det går även att komma ur ett befintligt avtal och ändra till en annan lösning om förutsättningarna förändras.”

Maskinköpare vars uppgifter är säsongsbetonade kan till exempel teckna ett avtal anpassat för dem, där de betalar av mer under högsäsongen och mindre under lågsäsongen när de har mindre intäkter på maskinen. Upplägget kan till exempel innehålla en årlig förmån och löpande räntor.

 

Transparenta avtal

Scantruck Finans erbjuder olika former av maskinfinansiering, och tack vare deras återförsäljarerfarenhet har deras medarbetare en stor kunskap både när det gäller nya och begagnade maskiner, enligt Scantruck. ”Oavsett vem kunden är, så är vi redo att ge råd och vägledning. Vår utgångspunkt är alltid den enskilda kundens behov, och det finns aldrig några dolda avgifter eller kostnader när vi ska finansiera en affär.”

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×