Fem anledningar att satsa på Hydroscands förebyggande underhåll

Published 1/9, 2023 at 13:56

Ett slangbrott är ofta en kostsam historia, något som skulle kunna undvikas helt med Hydroscands tjänst förebyggande underhåll. Hydroscands tjänst förebyggande underhåll innebär att Hydroscands kunder kan känna sig trygga med att deras drift av en verkstad, anläggning eller industri fungerar optimalt, utan kostsamma, oplanerade driftstopp, olyckor och onödig miljöpåverkan.

”Vet du att, när en gammal sliten hydraulslang går sönder är trycket enormt. En fin trycksatt stråle, så kallad pinhole kan penetrera skinnet och ge långvariga skador. En pinhole-stråle har en hastighet på ca 200m/s, vilket motsvarar kulhastigheten från en pistol”, säger André Broström, konceptansvarig för Hydroscand SlangExpress i Sverige.

Hydroscand har lång erfarenhet av förebyggande underhållsarbete för kunder med mindre lokala verkstäder till stora industrier. Hydroscands affärsidé att alltid sätta sina kunders behov i fokus, gör att Hydroscands tjänst förebyggande underhåll har rikstäckande kapacitet och geografisk täckning där deras kunder finns.

 

Underhållsarbete för verkstäder, åkeri och entreprenad

Hydroscand specifika underhållstjänst för verkstäder, så kallad Verkstadsöversyn innebär att Hydroscands servicetekniker ser över samtliga maskiner och verktyg som innefattar slangar och olika typer av kopplingar, adaptrar eller ventiler. Efter en noggrann genomgång skapas ett tydligt protokoll med tillhörande åtgärdsplan. Samtidigt upprättar Hydroscand en offert, så att deras kunder redan från start ska veta exakt vad de olika rekommenderade åtgärderna kostar. På så sätt kan Hydroscands kunder känna sig trygga med att kostnader för underhållet snabbt kommer att återbetala sig, när oplanerade driftstopp kan undvikas helt.

 

Underhållsarbete på stora industrier

Hydroscands erfarna servicetekniker och arbetsledare tar sig an komplexa problem och stora underhållsarbeten vid planerade driftstopp på industrier. Förebyggande underhåll planeras alltid så att arbetet kan ske så tidseffektivt som möjligt och alltid inom Hydroscands kunders tidsramar. Vid planering av Hydroscands förebyggande underhåll, och för att effektivisera arbetet kan ett flertal SlangExpress-servicebussar bokas in tillsammans med Hydroscands mobila slangverkstäder, HoseOnSites.

 

Hydroscand rekommenderar en löpande översyn

Hydroscand rekommenderar en frekvens på löpande översyn som varierar utifrån kunders behov. Till en början kan Hydroscands kunders vagn- eller maskinpark vara i behov av tätare inspektioner, vilket sedan kan övergå till en mer lågfrekvent löpande översyn. Hydroscand har kunder som de utför underhållsarbeten åt en till tre gånger per år, och andra kunder har behov av en veckovis översyn. Allt styrs utifrån Hydroscands kunders behov.

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×