Det händer mycket på liftsidan

Published 1/9, 2022 at 14:25

”Liftutskottet är ett utskott inom branchföreningen rentalföretagen som ska underlätta maskinuthyrarens arbete med liftar”.

Det har hänt mycket inom segmentet liftar de senaste åren och mycket är på gång inom en snar framtid. Framför allt ser vi det i övergången från fossila bränslen till el. Där finns det mycket att arbeta med för att vi ska kunna möta upp de framtida miljö och hållbarhetskraven.

Liftutskottets uppgift är att driva viktiga frågor och tillvarata maskinuthyrarnas intressen.  Det innebär att vara en länk mellan dem, leverantörerna och myndigheterna. Utskottet kommer även se över arbetsmiljöregler och lagkrav.

Den fråga som utskottet har prioriterat just nu är ”Att vid behov kunna få lämna och återinträda korgen på höjd”. Frågan har lyfts till andra branschorganisationer som också har samma problematik, vi har samsyn i att tillträdsleden på detta vis behövs. Ett samarbeta har även påbörjats tillsammans med våra partner, liftleverantörerna, för att ta fram en branschpraxis för arbetsmetoden.

Inom Liftutskottet har vi olika arbetsgrupper som arbetar fram underlag och förbereder förslag. Därefter lägger arbetsgruppen fram förslaget till Liftutskottet för justering och godkännande innan det går vidare till styrelsen för beslut. Frågan om att lämna och återinträda korgen är ett exempel på detta. Vi har även en arbetsgrupp där vi välkomnar våra leverantörspartner för att tillsammans diskutera frågorna kring säkrare, hållbarare och användarvänligare maskiner.

LUR (Liftutbildningsrådet) är en viktig och kritisk del av vår bransch där arbetet det senaste året har stagnerat på grund av olika olyckliga omständigheter. Av den anledningen har styrelsen i Rentalföretagen, på initiativ av en medlem, satt ihop en arbetsgrupp för att bibehålla kvalitén och fortsätta utvecklingen av LUR. I den gruppen kommer man även se över hur samarbetsformerna mellan det nytillsatta Liftutskottet och LUR kommer se ut framöver.

En fråga som har realiserat efter den snabba utvecklingen av el liftar är utbildning inom dessa områden. Det gäller både uthyrarnas servicepersonal samt behörigheterna på personalen ute hos våra kunder på arbetsplatserna. De nya el liftarna kräver en annan typ av laddning och en annan behörighet hos personalen än vad man är van vid idag.

Liftutskottet består av 7 representanter från våra medlemmar, maskinuthyrarna. Vi väljer inte vilka som ska vara med utan det är fritt för alla medlemmar som hyr ut liftar att delta i utskottet. Vi välkomnar gärna fler liftintresserade alltifrån stora, små och medelstora uthyrare.

Då Liftutskottet är relativt nystartat så har vi endast träffats via digitala möten. Planerna är att ha minst ett fysiskt möte per år nu när möjligheterna finns. Några av oss träffades på Rentaldagarna i Båstad. Det var riktigt roligt att träffa kollegor i branschen och samtala med medlemmar om Liftutskottets arbete. Där såg vi verkligen behovet av vårt utskott då vi fick med mycket input samt frågor att driva vidare från medlemmarna och våra partner. Kom gärna till Höstmötet 10 november på Scandic Infra City, konferensanläggningen ligger precis bredvid E4:an mellan Stockholm och Arlanda, så kan vi prata ännu mer om liftar och vilka utmaningar vi står inför framöver.

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×