Den unika gräsklipparen Maxer

Published 26/4 at 14:46

Det värmländska företaget Anderbergs Slänt & Markberedning AB i Segmon har lanserat en ny gräsklippare kallad Maxer.

Det lämpar sig perfekt för klippning av vallar och slänter. Klippning vid vägbyggen och vid underhållsarbeten, vattenreservoarer, våtmarker, naturreservat, flygfält, MOD-platser, fornminneslämningar med mera. Maxer klarar att arbeta i kuperad och svår terräng med bibehållande hög kapacitet. Gräsklipparen är utvecklad och tillverkad i Danmark.

www.anderbergs.net
www.maxer.as

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×