Demcon är tillbaka

Published 31/5, 2022 at 15:01

DEMCON, demoleringsmässan i norra Europa är tillbaka efter nästan fyra år i karantän på grund av coronavirus-pandemin och kommer nu att hållas den 24 och 25 november 2022 i Stockholm.

Äntligen kommer demoleringsmässan Demcon, i Norden och Nordeuropa att äga rum i Stockholm efter att ha skjutits upp två gånger på grund av pandemin. Mässan kommer att äga rum den 24 och 25 november, 2022 på Infra-mässan på Scandic Hotel, Bredden norr om Stockholm. Demoleringsmässan har hållits på denna plats sedan 1998.

 

Besökare av hög kvalitet

Demcon omfattar maskiner och utrustning för rivning, återvinning, betonghåltagning, sanering, hantering av betongdamm och slam, slipning och polering av betonggolv, vattenbilning och andra relaterade tekniker och metoder. Demcon är en mycket populär branschmässa som samlar merparten av aktörerna i branschen och lockar besökare från Sverige, övriga Norden, de baltiska staterna och även mera långväga gäster. Det är en mycket fokuserad mässa med en extremt högkvalitativ besöksprofil med endast professionella entreprenörer som arbetar inom ovanstående områden som deltar i mässan.

Ett 35-tal företag ställer ut i år och de representerar mycket väl ovanstående branscher i Norden. Många svenska och internationella aktörer kommer att ställa ut, och vilka företag hittar du i utställningsplanen på detta uppslag. Helt utländska utställare i år är Deconta, Falch och Heger från Tyskland samt den indiska diamantverktygstillverkaren Dee Tec. Normalt äger Demcon rum i september, men på grund av att bauma i Tyskland hålls i oktober, på grund av störningar orsakade av pandemin, har arrangören för Demcon beslutat att flytta fram datumet för showen till november. Arrangören av Demcon anser att det är bättre att showen äger rum efter bauma eftersom många nya produkter först kommer att släppas på den tyska megashowen.

 

Stöds av branschföreningar

Demcon stöds av den svenska branschföreningen BFB, Byggnadsberedning som omfattar både de svenska rivnings- och saneringsentreprenörerna samt betonghåltagningsentreprenörerna. BFB kommer att hålla sitt höstmöte i samband med Demcon. Showen stöds även av den internationella paraplyorganisationen för håltagare, IACDS, samt European Demolition Association, EDA. IACDS och EDA som kommer att ha en gemensam monter på mässan.

Enligt traditionen kommer galamiddagen Demcon att hållas på kvällen den 24 november. Under middagen kommer ceremonin för utdelning av det Svenska Demoleringspriset 2022 att äga rum.

www.demcon.se

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×