Bred uppgång i barometerindikatorn (Konjunkturbarometern: April 2024)

Published 23/5 at 09:02

Barometerindikatorn steg i april med 1,9 enheter till 95,0. Alla delar av ekonomin bidrog till uppgången. Störst var uppgången inom detaljhandeln där stämningsläget för första gången sedan juni 2022 är starkare än normalt. Även inom bygg- och anläggningsverksamhet var uppgången relativt stor. Barometerindikatorn pekar dock fortsatt på ett svagare stämningsläge än normalt i ekonomin som helhet.

Detaljhandelns konfidensindikator ökade med 4,4 enheter till 102,7. Stämningsläget förbättrades med knappt sju enheter för dagligvaruhandeln medan indikatorn för sällanköpshandeln ökade med marginella 0,4 enheter.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg till 97,0. Byggföretagens förväntningar på ett års sikt, som varit ovanligt pessimistiska de senaste två åren, har återhämtat sig betydligt och är för första gången sedan januari 2022 över det historiska genomsnittet.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg med 1,9 enheter och pekar på ett normalstarkt stämningsläge. Månadens uppgång förklaras av mer optimistiska förväntningar på produktionsvolymen på tre månaders sikt.

Tjänstesektorns konfidensindikator ökade med marginella 0,5 enheter till 94,2. Företagens förväntningar på de närmaste månadernas efterfrågan bidrog mest till uppgången. Sex av tio tjänsteföretag uppger att otillräcklig efterfrågan är en faktor som begränsar företagets verksamhet för närvarande, vilket är en liten ökning jämfört med i januari då frågan senast ställdes.

Hushållens konfidensindikator har ökat sju månader i rad, men trots det är stämningsläget på 88,9 fortsatt mer dystert än det historiska genomsnittet. Det är en ovanligt stor skillnad mellan de framåtblickande respektive bakåtblickande frågorna, där hushållens bild av framtiden är ljus.

I näringslivet tror något färre företag än normalt på ökade försäljningspriser under de kommande tre månaderna. Det är första gången sedan april 2021 som förväntningarna är lägre än det historiska genomsnittet.

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×