Brandsläckare för litiumbatteribränder från Housegard

Published 19/4, 2022 at 07:36

Litiumbatterier kan hamna i termisk rusning och börja brinna, skriver GPBM Nordic, en leverantör av energilösningar, i ett pressmeddelande. De står bakom varumärket Housegard som erbjuder speciella brandsläckare för litiumjonbatteribränder.

Vanligaste orsakerna till termisk rusning är att batterierna utsätts för mekanisk påverkan, som startar en kemisk reaktion som i sin tur genererar en snabb värmeutveckling. Värmen kan sprida sig till närliggande celler som också hamnar i termisk rusning, ofta med brand som följd. På insamlingsplatser separeras litiumbatterier i en behållare där de täcks med vermikulit, ett mineral med mycket hög värmebeständighet. Den isolerar och skyddar så att värmeutveckling inte sprids från ett batteri till ett annat. Vermikuliten fungerar också stötdämpande och skyddar även på så sätt att batterierna skadas under transporten. El-Kretsen, som bildades för att hjälpa producenter att uppfylla sitt producentansvar genom att erbjuda ett rikstäckande insamlingssystem, har utöver vermikulit även tittat på någon form av brandsläckare för litiumbatterier.

GPBM Nordic, som är en leverantör av energilösningar, belysning och säkerhetslösningar, står bakom Housegard, ett varumärke inom brandsäkerhet som erbjuder AVD-brandsläckare för litiumjonbatteribränder. Housegard LithEx-6 är en sexliters AVD-brandsläckare mot bränder i litiumjonbatterier och fasta metaller. Litiumbrandsläckaren är testad och godkänd enligt EN3. Släckaren är tredjepartstestad och godkänd mot bränder i litiumjonbatterier. Släckmedlet ska bytas vart femte år. Housegard LithEx släckspray är lämpad för att bekämpa litiumjonbatteribränder av begränsad storlek i miljöer som exempelvis i bostäder, hotell, sjukhus och bilar. LithEx släckspray är 30 cm hög och innehåller 500 ml AVD.

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×