BLOMSTRANDE AFFÄRER PÅ DEMCON 2018

Published 20/11, 2018 at 12:56

Både besökare och utställare var mycket nöjda efter många bra affärer direkt i montrarna på Demcon 2018. Men detta är bara en av höjdpunkterna på årets upplaga av Europas enda rivningsmässa.

Trots det allt kallare klimatet i september-Sverige är stämningen på topp på Demcon i Upplands Väsby norr om Stockholm. Årets mässa samlade 40 utställare med hundratals produkter från såväl Norden som övriga Europa, Japan och USA. Flera av utställarna har varit med sedan Demcons start 1998 och är välkända namn inom demolering, betonghåltagning, återvinning, behandling av betonggolv och utrustning för luftrening med mera. Flera av utställarna på årets mässa påpekade att de sålt bra i montrarna.

PRODUKTPREMIÄRER OCH MÅNGA BESÖKARE
Mässan hade dessutom flera produktpremiärer. Företaget Twilldrill lanserade en unik innovation inom betonghåltagning där man enkelt fångar upp borrkärnan för att eliminera risken att den faller ut och gör skada. Med Twilldrill undviker man också skadliga tunga lyft. På mässan visades nya rivningsrobotar, nya maskiner för slipning och polering av betonggolv, robotar och verktyg för effektiv vattenbilning, hantering av slam och damm där tillverkaren Sila visade upp sin nya serie av dammsugare med mera. Sveriges två tillverkare av effektiva snabbkopplingar för hydrauliska verktygsbyten, OilQuick och Steelwrist, fanns också på plats för att möta kunderna. På mässan ställde också några leverantörer av hydrauliska rivningsverktyg ut såsom Trevi Benne genom Andersen Contractor och Epiroc genom Maskinia. Utmärkande i år var också att era leverantörer av saneringsutrustning ställde ut såsom ABT Sweden AB, Multibutiken AB och Saneringsspecialisten AB, vilka samtliga var nöjda med mässan.

Under årets mässa var antalet besökare ungefär lika stort som för två år sedan fast nu kom ungefär lika många båda dagarna. Det var lite ovanligt då det vanligtvis brukar vara lite färre besökare under mässans första dag och väldigt många besökare mässans andra dag.

Huvudsponsor för Demcon 2018 var företaget SDC AB (Swedish Diamondtool Consulting) med huvudkontor i Nora och filial i Stockholm. SDC behöver ingen närmare presentation och är välkända bland användarna vilket också syns i företagets monter. Nästa sponsorsnivå innefattade Ruby-sponsoren Pentruder AB och Platinum-sponsorn Husqvarna Construction Products. Guldsponsor för mässan var Tyrolit och bronssponsorerna Jack Midhage AB och Drome AB.

Generellt för årets mässa var att montrarna blivit större. Ett tydligt exempel på detta var Dromes monter som låg alldeles i entrén till mässan och lockade effektivt in besökarna när de kom in i hallen. Andra utställare som utökat sina montrar var Jack Midhage AB och Jerneviken, för att inte nämna de som alltid haft stora montrar på mässan: Husqvarna, Pullman Ermator, SDC, Pentruder och Dustcontrol.

Även på årets mässa fanns ett utomhusområde för demonstration av maskiner och verktyg. Hilti fanns som vanligt på plats med en stor monter med mycket liv och rörelse. I år ställde även finska tillverkaren Levanto ut utomhus och visade och demonstrerade framförallt sin agentur Shibuyas borrsystem som man säljer på alla marknader i Norden. Utomhus fanns också Jerneviken, Tyrolit, Husqvarna, HTC och Atlas Copco.

Som bekant har Demcon alltid stöttats av branschföreningarna Riv- & Saneringsentreprenörerna och Håltagningsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier. Numera går man under det gemensamma namnet BFB, Branschorganisationen för Byggnadsberedning. Mässan stöttas också av European Demolition Association och IACDS (International Association for Concrete Drillers & Sawers) som hade representanter på mässan. De två utländska föreningarna arrangerade också workshops för nordiska entreprenörer under de två dagarna i direkt anslutning till mässan. BFB höll sitt höstmöte under torsdagen på Scandics konferensavdelning en trappa upp. Ett 70-tal medlemmar närvarade.

BRANSCHENS VINNARE KORAS
En klassiker under mässan är Demcon-kalaset och prisutdelningen av Det Svenska Demoleringspriset, som alltid hålls i Scandic Infra Citys Ballroom. I år hölls middagen på kvällen den 27 september. Här dinerade entreprenörer och utställare tillsammans, samtidigt som prisutdelningen ägde rum. Det hölls flera högtidliga tal och funkbandet High Frequency stod för musiken. Årets gala sponsrades av SDC AB, samt Pentruder och Husqvarna.

En ny kategori för Det Svenska Demoleringspriset presenterades – “Årets rookie”. Totalt delades 17 statyer ut till branschens främsta. Prisets jury består av Bo Hörnqvist, grundare och tidigare ägare Rivab; Gunnar Landborg, grundare Disab och nyckelperson i svenska betonghåltagningsindustrin; Jan Lemos, grundare och tidigare ägare av JL Betonghåltagning; Lars Eriksson, grundare och tidigare ägare av Södertälje Borrteknik; Tommy Hällgren, tidigare på Brokk; Arne Holgersson, tidigare product manager och sales manager Tyrolit. Övriga personer som utser vinnarna är Lars Sandström, ordförande i BFB, Roger Blomgren, sekreterare i BFB; Michael Appelgren, chefredaktör för ME Tidningen samt Jan Hermansson, redaktör och arrangör av mässan. Här intill hittar du en separat sammanställning över de olika vinnarna av det Svenska Demoleringspriset 2018.

Efter utdelningen av Det Svenska Demoleringspriset överraskades arrangörerna av ytterligare ett pris. José Blanco från European Demolition Association, EDA, delade ut ett hederspris till Jan och Anita Hermansson och sönerna Vitor och André, för arbetet med Demcon. “Det är jättekul att få ett erkännande för det hårda arbete som vi lagt ner under alla dessa år sedan 1998”, säger Anita Hermansson, arrangör av Demcon. “Man känner att arbetet man lagt ner varit till nytta för branschen.”

www.demcon.se

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×