Aulis Lundell presenterar klimatsmart boende

Published 1/9, 2022 at 14:37

Aulis Lundell är verksamma inom stålkonstruktion och presenterar huset Pyörre (finska för ”virvel”) som enligt Aulis Lundell visar på hur mycket av materialet i ett enbostadshus som kan vara återvinningsbart, återvunnet och förnyelsebart.

Stål är enligt Aulis Lundell ett material vars egenskaper många inte känner till, som till exempel dess måttnogrannhet, formbarhet och hundraprocentiga återvinningsbarhet. Huset Pyörre är ett boende som enligt Aulis Lundell går hand i hand med klimatsmarta konstruktionslösningar. En rapport om husets material och klimatpåverkan genomfördes enligt finska Miljöministeriets framtida kriterier som träder i kraft år 2025, och huset uppfyllde alla kommande krav, enligt Aulis Lundell. Av allt material som användes till Pyörre är 37 procent återanvänt, bland annat alla stålkonstruktioner, stålelementen och grundläggningsmaterialen. ”Vi använde oss av många nya produktinnovationer, vilka möjliggjorde ett koldioxidsnålt byggande med högre återvinnbarhet av materialen”, skriver Aulis Lundell i ett pressmeddelande i samband med mässan Nordbygg. I och med att Pyörre byggdes av stål och med cirkulär ekonomi i fokus var det ett pilotprojekt för hållbar utveckling. Aulis Lundell Oys hus prisbelönades på Bostadsmässan 2021 i Lojo, Finland, för ”Bästa interiör”, ”Bästa hus” och ”Bästa gröna handling”.

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×