Arbetet under hösten

Published 5/9, 2019 at 11:29

I dagarna pågår Brexitdebatten i det Engelska parlamentet för fullt och utgången är fortfarande oviss.

När man ser debatten i TV så är jag glad att våra möten i Sverige och särskilt i vårt branscharbete, är av en annan art. Vi får hoppas att det löser sig på ett bra sätt för Storbritannien och Europa.

Inom SRA kommer vi nu under september inleda höstarbetet med en strategikonferens för att prioritera våra begränsade resurser på insatser som är viktigast för branschen. Det blir styrelsen som samlas för att diskutera, arbeta och dra upp riktlinjerna.

Arbetsmiljöarbetet har kanaliserats till ett aktivt utskott. Den största frågan nu för branschen är att bli bättre på vibrationseffekter och lära oss att hjälpa våra kunder att undvika framtida skador. Vi ser också över informationen som ges i våra PSI och försöker göra den tydligare och samtidigt förenklad. Vårt samarbete med maskinforskningen inom Rise är att ett viktigt inslag här.

Vårt kranutskott har börjat jobba tillsammans med Mobilkranföreningen. Utbildning och säkerhet är prioriterat. Tyvärr har vi ett stort antal kranincidenter, de flesta till följd av brister i hantering och kommunikation, något som ökat med fler aktörer samlade på ett arbetsställe. Positivt är samtidigt att det nu finns en ny och modern tornkranutbildning.

Vi efterlyser också ett tidigare samarbete med Arbetsmiljöverket så att vi redan under inledningen av ett föreskriftsarbete ska kunna bidra med branschens bild.

Jag vill också redan nu påminna om nästa vårmöte/Rentaldag  den 2 april som blir ett gemensamt möte för hela branschen. Inbjudan till Rentaldagen och detaljer kommer att komma ut i god tid.

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×