Äntligen DEMCON efter fyra års uppehåll

Published 1/9, 2022 at 15:20

Som vi har väntat från alla håll och kanter, arrangör, utställare och besökare. Men nu är nordeuropas största mässa för rivning, återvinning, sanering, betonghåltagning, slipning och polering av betonggolv och mycket mera tillbaka. Den 24-25 november, 2022, på Infra City i Bredden norr om Stockholm är det som gäller.

Efter fyra långa år är det åter igen dags för branschmässan DEMCON att arrangeras. Senast mässan hölls var på hösten 2018. Enligt tradition skulle mässan ha hållit i september 2020. Men vi vet alla vad som hände, en pandemi kom emellan och gjorde att mässan fick flyttas fram som så många andra mässor. Den flyttades då till september 2021 men även detta år fick DEMCON ställas in.

 

En månad efter Bauma

Mässan flyttades ett år fram tiden men då den tyska mässan Bauma beslutade att flytta fram sin mässa från april till oktober 2022 behövde DEMCON senareläggas under 2022. ”DEMCON har alltid legat i september, allt sedan 1990-talet. Ofta har DEMCON sammanfallit med Bauma men vi har aldrig legat innan den tyska mässan. Vi fann det förståndigt att lägga DEMCON efter att Bauma ägt rum. Därav att DEMCON 2022 förlagts till datumen 24-25 november. Bauma hålls ungefär en månad innan mellan 24-30 oktober”, säger Jan Hermansson som är projektledare för DEMCON.

Även om Bauma 2022 troligtvis kommer att bli lite mindre än normalt kommer den att locka många besökare och med all säkerhet kommer en hel del nya produkter att visas. Dessa vill man naturligtvis visa på DEMCON också för den skandinaviska publiken. Efter fyra års uppehåll är intresset för DEMCON stort. Mässan är som vanligt fullbokad. Men i år blir utomhusmontrarna begränsade beroende på att väderleken i november kanske inte tillåter några längre utomhusvistelse. Men det finns en utställare som valt att även ha en utomhusmonter för demonstrationer, nämligen Drome. Drome har också mässans största monter inomhus.

 

Många förstagångsutställare

På en separat plats i artikeln hittar du en sammanställning över årets utställare på DEMCON. Alla kända namn finns med men också några som inte tidigare ställt ut på mässan. Dessa är Flex Scandinavia som marknadsför en rad olika maskiner och hjälpmedel för bland annat håltagning, slipning och polering med mera. Nya för mässan är också Moldex Nordic som säljer olika typer av skyddsutrustningar för arbeten inom bygg och sanering.

Förstagångsutställare är även Rototilt som tillverkare tiltrotatorer och snabbkopplingsutrustningar för bland annat demoleringsverktyg. Nya är också tyska Falch som tillverkar och säljer utrustningar för vattenbilning och sanering med högtrycksutrustningar. Två indiska tillverkare av diamantverktyg har också valt DEMCON för att marknadsföra sina verktygsserier på den nordiska marknaden. Företagen i fråga är Dee Tec och Hi Tech Tools & Technologies. Ställer ut för första gången sedan 1990-talet gör även tyska Kiesels svenska dotterbolag, Kiesel Scandinavia. Företaget säljer bland annat en rad agenturprodukter för rivning, återvinning och skrotarbeten av märkena Dehaco, Genesis med flera. Man säljer även dammbekämpningsutrustningar. Ny på årets mässa är även företaget Fieldly som utvecklar mjukvaruprogram för rivare och håltagare för att underlätta det dagliga arbetet. En annan ny utställare för DEMCON är BIG-Gruppen som marknadsför det nya diamantverktygsmärket Dimas i Sverige. Man har också en rad andra produkter för rivning, betonghåltagning, sanering och slipning och polering av betonggolv i sitt sortiment. En annan förstagångsutställare är Blinken Tools som marknadsför amerikanska GSSI, Geophysic Senors Systems Inc på den svenska marknaden. GSSIs produkter är betongskanningsutrustning som effektivt berättar vad betongen innehåller innan man börjar borra eller såga i den. DL Maskin ställer också ut för första gången och säljer Montabert och Rotars sortiment av hydraulhammare och hydrauliska verktyg för rivning, återvinning och skrothantering. En annan intressant utställare, också från Indien är IDA och Demtech. IDA står för Indian Demolition Association och Demtech är en liknande mässa som DEMCON fast på den indiska marknaden. Representanter från IDA och Demtech vill göra reklam för deras årsmöte och mässa som hålls i Bengaluru, Indien den 15-16 september, 2023. Det naturligtvis nordiska tillverkare som man främst vänder sig till genom sin medverkan vid DEMCON. Nya på DEMCON är även företaget Kendrill som är specialiserade på uthyrning av rivningsrobotar, betongspräcknings- och betonghåltagningsutrustning i Norden. Nya utställare är också företaget Powertools som säljer olika typer av spräckningsutrustning för betong, sten med mera. Ställer ut för första gången på  DEMCON gör också Leif Karlsson Entreprenad som bland annat marknadsför italienska Italdems skrotsaxar och demoleringsutrustning.

 

Uppdämt investeringsbehov

Som vanligt kommer det att bli två intensiva mässdagar med hög kvalitet på de som besöker mässan. Det som pandemin gjort med kraftigt minskade möjligheter för leverantörer att besöka sina kunder och i princip helt obefintliga arrangemang av branschmässor och andra sammankomster har skapat ett uppdämt investeringsbehov framförallt på större maskiner och utrustningar. Vi har också haft fyra år av begränsade möjligheter att visa och demonstrera produktnyheter. De kommer att bli spännande att ta del av vad som är nytt på marknaden idag. Med mässan Bauma bara en månad innan DEMCON kommer det med all säkerhet finnas mängder av nyheter att titta på i montrarna på DEMCON. Ett annat faktum är att många entreprenörer som Svensk Rental Tidning har talat med under året säger att de i år valt bort att besöka Bauma av flera orsaker. Pandemin och smittläget är fortfarande något som spökar i människor medvetande men även det rådande läget med kraftigt förhöjda priser på det mesta påverkar också. Även Tyskland har en kraftigt ökad inflation som märks i princip på allt som priset att ställa ut, hotellpriser, monterkostnader med mera. DEMCON blir därför det perfekta eventet att ta del av nyheterna på hemmaplan. Från arrangörshåll hoppas man även på många besökare från övriga nordiska länder samt Baltikum. En sak är dock säker, vi kommer inte se så många ryssar på årets utgåva av DEMCON.

 

Stöds av branschföreningarna

I vanlig ordning stöds mässan DEMCON av branschorganisationen Byggnadsberedning som är en gemensam branschförening för Sveriges rivare, sanerare och betonghåltagare. Förkortat BFB, kommer att samla till höstmöte i samband med DEMCON. Mässan stöds även av den internationella paraplyorganisationen IACDS som består av branschföreningar för betonghåltagning runt om i världen. DEMCON stöds också av den europeiska branschföreningen för rivare, EDA, Europan Demolition Association. Dessa båda föreningar kommer att ha representanter med på mässan. Nämnas bör att svenska BFB i slutet av 2021 valde att lämna både IACDS och EDA som medlemmar.

 

Demconkalaset och utdelning av det Svenska Demoleringspriset

Enligt tradition arrangeras en branschmiddag på torsdagskvällen den första mässdagen kallad Demconkalaset. Middagen består av både tillverkare och entreprenörer som har möjlighet att komma samman under mera avslappnade former. Strax innan middagen arrangerar BFB sitt återkommande mingel i foajén utanför middagslokalen. Ett uppskattat event som lockar många att delta, även de som inte är med på middagen. Demconkalaset är som vanligt platsen där det Svenska Demoleringspriset delas ut. Juryn för Demoleringspriset avslöjar dock inte vilka som nominerats men säger så pass mycket att det kommer att blir dryga 10 företag som får ta emot det Svenska Demoleringpriset 2022. Det Svenska Demoleringspriset delas ut av tidningen Professionell Demolering i samarbete med branschorganisationen BFB. Tidningen Professionell Demolering uppmanar alla som har något intressant projekt eller produktnyhet att berätta om att nominera sig. Än finns tid kvar att väljas ut som vinnare.

Sammantaget kommer DEMCON som arrangeras den 24-25 november, 2022 på Infra City i Bredden norr om Stockholm att bjuda på två intressanta branschdagar. Se till att inte missa dem. Väl mött!

www.demcon.se

Utställare på DEMCON 2022

ABT Sweden AB

Andersen Contractor AB

Anläggningsvärlden, tidning

Aquajet Systems AB

BIG-Gruppen AB

Blinken Tools AB

Brokk AB

Conjet AB

Deconta

Deetec India

DL Maskin, Danielsson & Lissbackas Maskin AB

DURI

Dustcontrol AB

DROME AB

EDA, European Demolition Association

EPOX Maskin AB

Falch GmbH

Fieldly AB

Flex Scandinavia AB

Hilti Svenska AB

Hi Tech Tools & Technologies

Husqvarna Construction Products

IACDS - International Association Concrete Drillers & Sawers

IDA, Demtech, Indian Demolition Association

Jack Midhage AB

Jerneviken Maskin AB

Kendrill AB

Kiesel Scandinavia AB

Leif Karlsson Åkeri & Konsult

Levanto Sverige

Matek AB

Milwaukee, Techtronic Industries Nordic

Moldex Nordic

Nordfarm Maskin AB

Pentruder AB

PDi Magazine

Powertools Sweden AB

Professionell Demolering

Rototilt AB

Sila AB

SDC, Swedish Diamondtool Consulting AB

Steelwrist AB

Svensk Rental Tidning

Thovo AB

Tyrolit AB

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×