Alimak Group förvärvar Dataline i Borås AB

Published 29/5 at 16:24

Alimak Group har förvärvat Dataline i Borås AB, utvecklare av kontrollsystem för hissapplikationer.

Förvärvet följer Alimak Groups strategi att möjliggöra mer utvecklade produkter och tjänster som ökar kunders produktivitet och säkerhet.

Dataline i Borås AB har lång erfarenhet av att utveckla kostnadseffektiva, inbyggda system för styrning och optimering av hissapplikationer. Bolaget har varit en strategisk leverantör till Alimak Group under många år och Alimak Group har varit bolagets största kund.

Alimak Group kommer att använda förvärvet som ett första steg mot att etablera en IoT-utvecklingshub med fokus på att utveckla nya lösningar för att öka prestanda och funktionalitet för koncernens alla produkter och tjänster. Det långsiktiga målet är ökad produktivitet och höjd säkerhet för kunderna.

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×