4 av 10 vill ha mer digital arbetsplats

Published 1/9, 2022 at 15:40

Drygt 4 av 10 som jobbar inom byggbranschen anser att deras arbetsplats behöver bli mer digital för att vara konkurrenskraftig, enligt Ramirentrapporten. I rapporten menar 40 procent att ökad digitalisering skulle hjälpa dem att få bättre koll på projekten, 33 procent att det skulle gå lättare att planera personalresurserna och 23 procent att det skulle ge ett bättre utnyttjande av maskiner och material. Digitaliseringen ses som en möjlighet för att öka säkerheten, skapa en bättre arbetsmiljö och få bättre koll på projektens miljöpåverkan.

Enligt rapporten är största anledningen till att man inte är mer digital att kunskapen saknas hos ledningen (17 procent) och personalen (22 procent). Nästan var fjärde person uppger dessutom att viljan att digitalisera saknas på företaget. 17 procent tycker att det saknas bra digitala lösningar på marknaden och 14 procent har inte tid att implementera nya system.

Drygt var fjärde (27 procent) som jobbar i branschen svarar att de använder e-handel. Var tredje beställer minst hälften av vad som används på bygget via e-handel. De största anledningarna till att man inte beställer mer över nätet är att man inte hittar allt man behöver, att man upplever att det tar längre tid eller att man behöver rådgivning från kunnig personal.

Uppkopplade maskiner är något som används på byggarbetsplatsen, uppger var femte person. Även automation och drönare blir vanligare. Robotar (5 procent) och AI-teknik (3 procent) har däremot inte fått större genomslag. Enligt rapporten används digitala system på byggarbetsplatser främst till administration; ritningar och modeller; uppföljning av kvalitet, miljö och arbetsmiljö; projekt- och resursplanering; maskin- och materialhantering; och logistik och transport.

Rapporten bygger på siffror som Ramirent tagit fram med Novus. En enkät har besvarats av 500 byggnadsarbetare, projektledare och arbetsledare inom bygg- och anläggningsbranschen. Rapporten belyser bland annat hållbarhet, digitalisering och säkerhet. Rapporten finns att läsa på Ramirents hemsida.

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×