Över 100 000 registrerade budgivare på Klaraviks auktionsplattform

Published 21/2, 2018 at 11:23

Nätauktionsbolaget Klaravik har växt snabbt sedan bolaget startades för fem år sedan och är idag en viktig avyttringskanal för verksamhetsmaskiner med täckning över hela landet. Den 22 januari 2018 uppnåddes en milstolpe då budgivare nummer 100 000 la in ett bud på plattformen.

Klaravik har haft en snabb tillväxt av såväl säljare som budgivare på sin auktionsplattform. Vid inledningen av 2016 fanns drygt 38 500 unika budgivare på plattformen. Motsvarande siffra för inledningen av 2017 var drygt 62 000, en ökning om dryga 60 procent. Under 2017 bibehölls den snabba tillväxttakten om dryga 60 procent och drömgränsen 100 000 unika budgivare uppnåddes den 21 januari 2018. En skjutstativtruck från BT var det objekt som den 100 000:e budgivaren var intresserad av. Under 2018 kommer Klaravik bredda verksamheten ytterligare vilket bolaget tror kommer möjliggöra en fortsatt expansion av antal budgivare.

Join our Newsletter

Free Subscription

PDi TV

Info

×