Ny högstadieskolan i Eskilstuna byggd med moduler från Parmaco

Published 20/2, 2018 at 16:46

I början av maj 2017 började de första modulerna komma på plats vid S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna. När höstterminen började i augusti var den nya högstadieskolan klar och redo att ta emot sina 270 elever.

Rektor Lisa Edholm säger att de inte kunde fått en bättre start. Nu har verksamheten varit i full gång i snart en termin på Fristadsskolan som på många sätt är framtidens skola. Rektorn har infört ett helt nytt pedagogiskt tänkande och en genomgripande digitaliseringsprocess. Eleverna har bland annat inga skolböcker.

Rektor Lisa Edholm som anställts för att bygga upp den här skolan har inte bara varit med under hela tillkomsten av själva skolan och byggt upp sitt team av lärare och mentorer, hon har även infört ett helt nytt pedagogiskt tänkande och har inlett en övergripande digitaliseringsprocess för att eleverna ska vara bättre rustade för framtiden.

Fristadsskolans högstadieskola har en yta på 2 630 m2 i två plan och rymmer max 270 elever. Skolan har alla skolutrymmen, från matsal och sköterska expedition till specialämnessalar och ateljéer. Det ryms nio klassrum, flera grupprum, elevcafé och en innergård. Detta första år är det 150 elever i årskurs 7 och 8, men redan nästa år kommer det gå 270 elever på skolan: tre parallellklasser sjuor, åttor och nior. Skolan står mitt i Eskilstuna, i anslutning till S:t Eskils gymnasium.

Join our Newsletter

Free Subscription

PDi TV

Info

×