Midhage startar samarbete med Strong

Published 20/2, 2018 at 16:20

Jack Midhage AB har, med sina joniseringsaggregat, sedan några år tillbaka starkt etablerat sig även inom luftrening på den svenska byggmarknaden.

Joniseringsaggregaten, med varumärket Jonex, renar luften på byggarbetsplatsen från damm, mögelsporer, dålig lukt och andra mikropartiklar. Även det farliga kvartsdammet avlägsnas effektivt. Jonex-aggregaten används med fördel tillsammans med traditionella luftrenare för att kunna styra och kontrollera luftströmmarna i rummet och därmed maximera joniseringseffekten. För att kunna erbjuda ett komplett program inom luftrening inleder nu Midhage ett samarbete med Strong OY.

Strong OY är Finlands ledande inom branschen med egen tillverkning av luftrenare, stoftavskiljare och våtsugar. De har i dagsläget en mycket stark ställning på den finska marknaden med en marknadsandel på ca 50% men i Sverige har de hittills varit ett nästan okänt varumärke.

Strong Sverige AB drivs av Jan-Henrik Svensson som också är VD i det svenska bolaget. Jan-Henrik är en välkänd profil i denna bransch och har bland annat varit en av dem som har utformat Pullman Ermators modellprogram, enligt Jack Midhage AB. Han har även drivit SWIX AB specialmaskiner och senast integrerat Centractions sortiment med Pullman Ermator AB. 

Jan-Henrik är också den som tillsammans med Strong Finland utformat det nya programmet som Midhage i samarbete med Strong nu ska introducera till uthyrare, betonghåltagare och andra aktörer inom byggindustrin. Samarbetet innebär även att Midhage blir auktoriserad servicepartner för hela Strongs maskinprogram. Service och underhåll kommer att kunna erbjudas vid Midhages egna servicecenter i Göteborg och i Solna. 

En stor del av tillverkningen är förlagd till Finland. Produktprogrammet innehåller flera modeller av varje maskintyp; luftrenare, stoftavskiljare, föravskiljare och våtsugar. Ytterligare modeller är planerade och kommer att lanseras under våren och sommaren. Produktutveckling och kvalitet i utförande har satts i främsta rummet och maskinerna har flera intressanta lösningar och unika detaljer.

“Vi har sedan en tid letat efter en stark och pålitlig leverantör av luftrenare, stoftavskiljare och våtsugar”, berättar Joakim Lindfors, produktansvarig hos Midhage. “Det känns väldigt trevligt att vi nu har funnit Strong som levererar välutvecklade och välbeprövade produkter. Det är förstås alltid svårt att introducera nya varumärken men med Strongs goda renommé i Finland känns det som om vi har fått en mycket god grund att stå på. Jan-Henrik från Strong Sverige brinner också för sina produkter och vi håller som bäst på att utbilda alla våra åtta säljare så att de blir riktigt kunniga och kan se kundernas behov och erbjuda rätt produkter. Jag är helt övertygad om att den höga kvalitén och funktionaliteten på produkterna, den ständigt pågående produktutvecklingen samt lyhördheten från Strong i samarbete med bl.a. håltagare och uthyrare kommer bidra till att göra Strong till ett etablerat varumärke även hos oss i Sverige”, avslutar Joakim Lindfors på Midhage.

Hela sortimentet av Strongs produkter finns nu i Midhages program och det kommer även att presenteras närmare i Midhages monter på Nordbygg  samt på Demcon-mässan. 

Join our Newsletter

Free Subscription

PDi TV

Info

×